Grotere mobiliteit voor de Kerk van het Aartsbisdom in Santiago de Cuba (Cuba)

Project
Cuba's economie is berucht om haar inefficiëntie. Het land gaat nog steeds gebukt onder een staatsgeleide economie, die niet in staat is om het ware potentieel van dit Caribische eiland te benutten.
20120418cubadesantiago021

Cuba’s economie is berucht om haar inefficiëntie. Het land gaat nog steeds gebukt onder een staatsgeleide economie, die niet in staat is om het ware potentieel van dit Caribische eiland te benutten. Dus Cuba’s landbouwproductie bijvoorbeeld is onvoldoende om genoeg voedsel te leveren voor zijn eigen bevolking, terwijl een groot deel van de bebouwbare grond niet wordt gebruikt.

De oorzaken zijn onder meer slecht beheer, gebrek aan meststoffen, brandstof en aan reserveonderdelen voor compleet verouderde landbouwwerktuigen en andere machines, wat nog wordt verergerd door droge perioden en stormen. Het gevolg is dat Cuba nog steeds voedsel moet importeren, waardoor het staatsbudget, dat al tekorten heeft, nog meer onder druk komt te staan.

Het gebrek aan brandstof en reserveonderdelen is ook een dagelijks terugkerend probleem voor priesters en andere pastorale werkers die afhankelijk zijn van een voertuig. Soms is er geen brandstof, soms zijn de reserveonderdelen voor een reparatie gewoon onvindbaar, en soms is er weer gewoon geen geld voor dit alles. En natuurlijk hebben reeds verouderde voertuigen door de slechte staat van de wegen veel vaker onderhoud en reparatie nodig dan in landen met modernere voertuigen en een betere infrastructuur.

Om maar een voorbeeld aan te halen: Aartsbisschop Dionisio Guillermo Garcia Ibãëez van het bisdom in Santiago de Cuba, in het zuiden van het eiland, schreef onlangs een verzoek aan de internationale Katholieke charitatieve instelling Kerk in Nood (KiN) om financiële steun voor het onderhoud aan 42 voertuigen van allerlei soorten die de priesters en geestelijken van het bisdom gebruiken bij hun pastorale en charitatieve werk. Het gaat om twee grote vrachtwagens, zes kleinere pick-ups, vier minibussen en zeven jeeps, die het meest geschikt zijn voor het ontoegankelijke berglandschap van het bisdom. Het bouwjaar van één van deze voertuigen gaat zelfs terug tot 1940! De uiterst moeilijk begaanbare wegen in de bergen van de Sierra Maestra zijn zeer belastend voor de voertuigen en kosten erg veel brandstof. En dan zijn er nog de hoge kosten voor het vervoer van de bouwmaterialen en de extra kosten voor de bouwwerkzaamheden op het nationale heiligdom van El Cobre, dat ook in het aartsbisdom gelegen is. Om de kosten van het onderhoud van de voertuigen te beperken, heeft het aartsbisdom zijn eigen reparatiewerkplaats ingericht.

Maar ook al zijn de kosten hoog en heeft het bisdom geen geld, deze voertuigen zijn absoluut onmisbaar voor het pastorale werk in de zestien parochies met hun 225 buitenposten, waar ze voortdurend worden gebruikt door de 28 priesters, ongeveer evenveel religieuze zusters en de vier lekenbroeders van het aartsbisdom.

KiN wil dit belangrijke project daarom graag steunen en we hebben voor dit jaar in totaal twaalfduizend euro toegezegd voor het onderhoud van de voertuigen van het aartsbisdom van Santiago de Cuba.

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Mocht u dit of een vergelijkbaar project dat voor KiN pastorale prioriteit heeft, willen ondersteunen, gelieve dan bij uw schenking onderstaande referentiecode te vermelden. Dankuwel.

Projectcode: 216-08-29