Grootste demonstratie ooit van Vietnamese katholieken

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
En half miljoen katholieken waren afgelopen zondag in verschillende steden op de been om te protesteren tegen politiegeweld en het aanvallen van honderden geloofsgenoten op 20 juli in Tam Toa, Viëtnam.
demo_at_huong_phuong

En half miljoen katholieken waren afgelopen zondag in verschillende steden op de been om te protesteren tegen politiegeweld en het aanvallen van honderden geloofsgenoten op 20 juli in Tam Toa, Viëtnam.

Het bisdom Vinh en omliggende diocesen, 300 kilometer ten zuiden van Hanoi, organiseerden 19 marsen in evenzovele dekenaten. Zo eisten zij de onmiddellijke vrijlating van de gelovigen die in Tam Toa door veiligheidstroepen mishandeld en gearresteerd zijn. Zo"n 170 priesters en 420 religieuzen liepen voorin de vreedzame protestmarsen die tegelijkertijd op verschillende plaatsen liepen in de provincies Nghe An, Ha Tinh en Quang Binh.

De organisatoren maken melding van confrontaties van politie en groepen demonstranten in gebieden waar de politie de marsen verboden had. Ondanks dat verbod liepen de gelovigen verder en vormden zo een gebeurtenis waarvan sommige mensen zeggen dat het de grootste manifestatie ooit in het land was om religieuze redenen. De gebeurtenissen in Tam Toa en de massale demonstraties van zondag hebben opnieuw spanningen aangewakkerd tussen de regering en de Vietnamese katholieken over kerkelijk eigendom dat door Hanoi is geconfisqueerd. De communistische krant Nhan Dan lanceerde een lastercampagne tegen katholieken na de gebeurtenissen in Tam Toa waarin de gelovigen die daar een kruis en een altaar probeerden te plaatsen, beschuldigd werden van "contra-revolutionaire activiteiten,verstoring van de openbare orde en geweld tegen ambteneren in functie". De bisschop van Vinh, waar de verwoeste kerk van Tam Toa zich bevindt, is een felle strijd begonnen tegen de autoriteiten van Quang Binh, die jurisdictie over de zaak hebben, en heeft hen beschuldigd van het achterhouden van de waarheid en het overtreden van de wet.

In een brief aan de lokale autoriteiten eist de bisschop dat de gearresteerde katholieken vrijgelaten worden, de mishandelde en gewonde gelovigen medische verzorging krijgen en het kruis en liturgisch objecten die de politie ingenomen heeft teruggegeven worden. Vietnamese katholieken over de hele wereld hebben steun betuigd door tijdens de zondagsmis een minuut stilte in acht te nemen.

Bron: KN / Asianews