Grondwerk en nieuwe banken voor een kerk op Sumatra

Project
De parochie van St. Dionysius ligt in Sumbul-Pegagan in het noorden van Sumatra. De parochie behoort tot het bisdom Medan en heeft een aantal buitenposten, waaronder de kerk van de H. Thomas die vlak bij een rivier staat. Deze rivier treedt vaak buiten haDe parochie van St. Dionysius ligt in Sumbul-Pegagan in het noorden van Sumatra. De parochie behoort tot het bisdom Medan en heeft een aantal buitenposten, waaronder de kerk van de H. Thomas die vlak bij een rivier staat. Deze rivier treedt vaak buiten haar oevers en brengt daarmee het fundament van de kerk en het leven van de geloofsgemeenschap in gevaar.

Extreme armoede
De gemeenschap telt ruim 1150 gelovigen, maar het merendeel van de mensen leeft in extreme armoede. De huidige economische crisis in Indonesië maakt het nog moeilijker voor de geloofsgemeenschap om fondsen te werven voor het noodzakelijke beschermende grondwerk. Zij hebben zelfs geen geld om de banken in de kerk vervangen. Daarom hoopt de parochiepriester, karmeliet Father Danrisman, dat Kerk in Nood kan helpen. Hij heeft de volledige steun van bisschop Pius Datubara.

Kerk in Nood heeft als antwoord € 4.500 beloofd. De Franciscaanse zusters die in de parochie werken, de Dochters van het Heilig Hart van Jezus en Maria, hebben beloofd om te bidden voor alle donateurs.