Groei van giften aan Kerk in Nood

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De giften aan Kerk in Nood Nederland zijn de afgelo- pen jaren gegroeid tot meer dan 5 miljoen euro. Het bedrag dat Kerk in Nood in 2011 wereldwijd aan giften heeft...

De giften aan Kerk in Nood Nederland zijn de afgelopen jaren gegroeid tot meer dan 5 miljoen euro. Het bedrag dat Kerk in Nood in 2011 wereldwijd aan giften heeft gekregen (ruim € 82 miljoen) is vergelijkbaar met de voorgaande jaren.

Ondanks de economische crisis en de teruggang van het aantal praktiserende gelovigen in de Katholieke Kerk in West-Europa heeft Kerk in Nood wereldwijd 82,2 miljoen euro aan giften ontvangen. Dit bedrag is vergelijkbaar met de giften die Kerk in Nood in de jaren daarvoor mocht ontvangen. Hiermee heeft Kerk in Nood meer dan 4600 projecten in 145 landen ondersteund. Het bedrag dat Kerk in Nood Nederland aan giften ontvangen heeft is in 2011 zelfs uitgekomen op 5,4 miljoen euro. Dit bedrag is, op het topjaar 2010 na, het hoogste bedrag aan giften wat in de bijna 65 jaar van haar bestaan in één jaar ontvangen is.

Met de ruim 82 miljoen heeft Kerk in Nood afgelopen jaar 4634 keer "ja" kunnen zeggen tegen aanvragen van bisschoppen, priesters en zusters uit 145 landen, speciaal in die gebieden waar de Kerk lijdt onder vervolging. Zo heeft een bisschop in het westen van China geld gekregen om zijn veertig priesters een aantal maanden te voorzien in hun levensbehoeften. De gevluchte en vervolgde Christenen in Noord-Irak hebben Pasen kunnen vieren doordat ze speciale voedselpakketten ontvangen hebben. Door de financiering van de vertaling en productie van Kinderbijbels kunnen de kinderen van Gambella in Ethiopië nu voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal, Anuak, lezen. In Malawi, één van Afrika’s armste landen, heeft Kerk in Nood de catechist James kunnen helpen. Door de aanschaf van een fiets hoeft hij geen uren meer te lopen om ieder dorp in zijn parochie te bezoeken.

Ook voor veel Christenen die hulp krijgen van Kerk in Nood stijgen de kosten voor levensonderhoud in een hoog tempo. Dat maakt het extra lastig om kerken en gebouwen te realiseren of te renoveren. Toch heeft iedere geloofsgemeenschap een minimum aan gebouwen nodig om te bidden, jonge mannen op te leiden tot priester of zusters een plaats te geven om te rusten na een dag van zorg aan de meest behoeftigen in de samenleving. Door de hulp van Kerk in Nood konden er in 2011 wereldwijd 476 kerken, 37 seminaries en 191 kloosters gebouwd of hersteld worden.

Ook in 2012 blijft de prioriteit van Kerk in Nood liggen bij het wereldwijd ondersteunen van pastorale projecten, met name in die gebieden waar de Kerk vervolgd wordt.

Het jaarverslag van Kerk in Nood is te downloaden via www.kerkinnood.nl/jaarverslag.