Groei van de Kerk in Zambia dank zij leken

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De betrokkenheid van leken is, volgens een kerkleider uit Zambia, een levensader van de groeiende Kerk in dit land. De aartsbisschop Ignatius Chama van Kasama sprak tegen Kerk in Nood lovend over het werk van...
20090130_Zambia

De betrokkenheid van leken is, volgens een kerkleider uit Zambia, een levensader van de groeiende Kerk in dit land. De aartsbisschop Ignatius Chama van Kasama sprak tegen Kerk in Nood lovend over het werk van leken in Zambia, dat hij van essentieel belang noemde voor de groei van de Kerk. De prelaat die aartsbisschop van Kasama in noord Zambia is en apostolisch administrator van het naburige Mpika, noemde catechisten onmisbaar voor het welslagen van "gebedscentra"- aangezien zij het voortouw nemen in jonge parochies die nog geen priesters hebben.

In een interview met Kerk in Nood zei hij: "Laat ik het voorbeeld nemen van het bisdom Mpika waar ik de afgelopen drie, vier jaar heb doorgebracht. Daar hebben we ongeveer 75 catechisten die er voor zorgen dat de mensen in al onze gebedscentra onderricht krijgen in het Geloof. Alle gebedscentra zijn opgezet als een parochie en de leken verzorgen catechismusonderricht en zien er op toe dat de gelovigen sacramenten kunnen ontvangen, wanneer een priester op bezoek komt. Bij afwezigheid van priesters geven zij leiding aan de Kerk in deze centra."

Het land telt een aantal actieve leken organisaties waaronder het Maria Legioen, de Katholieke Gezinsbeweging, de Vincentius vereniging en enkele Derde Ordes. Mgr. Chama sprak warme woorden over de leken organisaties en de bewegingen ter bevordering van de Katholieke Geloofsbeleving. In zijn woorden: "Deze leken organisaties en bewegingen beschikken over mensen die initiatieven nemen zodat de Kerk zich uitbreidt en voortgang maakt. Zij zijn Geloofsgetuigen, zowel in hun werk als thuis." Mgr. Chama voegde hieraan toe dat de eerste en tweede Afrika brede Synodes de nadruk legden op de rol van de leken. Hij zei hiervan: "Wij wezen op de essentiële rol van leken bij de evangeliseringsprogramma’s van de gehele Kerk. De rol van de leken is op de conferentie geprezen. Hun inzet is vooral van belang in gebieden waar de Kerk nog maar net met evangeliseren is begonnen. We hebben gebieden waar we al honderd jaar evangeliseren en andere waar we nog steeds bezig zijn." Hierbij doelde hij op een nieuwe parochie Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans die afgelopen oktober in Luangwa, oost Zambia, werd ingewijd.

Geplaatst voor de uitdaging het evangelie naar nieuwe streken uit te dragen, heeft de Kerk van Zambia steun nodig, zowel op menselijk als materieel gebied. Volgens de aartsbisschop geldt dit in het bijzonder voor transportmiddelen en de opleiding van seminaristen, religieuzen en catechisten. De aartsbisschop sprak zijn dank uit aan Kerk in Nood voor het bieden van onmisbare steun op deze gebieden. In zijn woorden: "Kerk in Nood heeft hulp verleend bij de opleiding van de priesters die we hebben, zij heeft ons geholpen met transportmiddelen€¦ wij willen dus graag een groot woord van dank uitspreken aan alle weldoeners en al degenen die steun hebben gegeven aan Kerk in Nood zodat Kerk in Nood ons kan helpen."

 

Bron en foto: Kerk in Nood.