Groei aantal seminaristen én voedselprijzen Bolivia

Project
Het bisdom Coroico ligt in het Westen van Bolivia en bestaat bijna uitsluitend uit platteland. Het is 31.000 vierkante kilometer groot. Bijna 90% van de bewoners is Katholiek.
20170121_Bolivia_project03

Toch zijn er maar 10 parochies en elk van deze parochies bestrijkt een uitgestrekt gebied met een groot aantal kleinere dorpen en steden. 30 Priesters hebben de zorg voor al deze gelovigen; het is dus duidelijk dat er dringend meer priesters nodig zijn voor de her en der verspreide Katholieke gemeenschappen.

Het goede nieuws is dat er sinds kort 17 jongemannen, in het Heilige Geest seminarie van het Bisdom, in opleiding zijn voor het priesterschap. Minder goed nieuws is dat de kosten voor levensonderhoud voortdurend toenemen en het seminarie dus moeite heeft daarin voor al deze studenten te voorzien. Vooral de prijzen voor voedsel stijgen in snel tempo en zelfs als zij bescheiden inkopen doen betekent het toch nog een zware last.

Daar bovenop komen dan nog de salarissen voor het seminariepersoneel. Die verdienen al heel weinig en worden hoofdzakelijk betaald met kost en inwoning, maar ze moeten toch ook iets verdienen. Daar bovenop komen nog de kosten voor onderhoud van het gebouw en de lopende kosten voor elektriciteit en water. Ook het transport voor de seminaristen, die in de parochies gaan werken, assistentie verlenen in de weekends en ervaring moeten opdoen in het speciale parochiewerk moet betaald worden. De seminaristen moeten dan ook zelf de handen uit de mouwen steken bij het verrichten van de dagelijkse bezigheden, zoals het bereiden van de maaltijden en andere huishoudelijke karweitjes. Het seminarie moet dan toch nog, iedere maand, steeds het hoofd bieden aan allerlei onvoorziene onkosten.

De rector heeft daarom de hulp ingeroepen van Kerk in Nood. Wij willen de opleiding van de seminaristen in dit lopende academische jaar steunen met €12.400.

Code: 211-02-79

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.

Foto: Kerk in Nood