Godsdienstvrijheid Marokko onder druk

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Marokko heeft als een van de gematigde Arabische moslimlanden een schok veroorzaakt in de gemeenschap buitenlanders in het land.

Marokko heeft als een van de gematigde Arabische moslimlanden een schok veroorzaakt in de gemeenschap buitenlanders in het land.

Sinds 6 maart zijn meer dan 40 buitenlanders die in het land leefden onverwacht het land uitgewezen of gedeporteerd. Veel van hen werden vastgezet en voor hun verdrijving ondervraagd. Dit overkwam mensen van acht verschillende nationaliteiten, waaronder ook Nederlanders, die op verschillende plaatsen in Marokko woonden. Aan de betroffen buitenlanders werd geen uitleg of reden gegeven van de actie. Men kreeg eenvoudig te horen dat hun verblijfsvergunningen werden ingetrokken. Op 11 maart gaf de regering een verklaring uit waarin de betreffende personen beschuldigd werden van zieltjewinnerij.

Sommigen van de verdrevenen hadden humanitair werk gedaan, zoals het verzorgen van weeskinderen. Anderen waren actief in de zakenwereld. Veel van hen werkten met Marokkaanse partners en genoten veel respect in de Marokkaanse gemeenschap.

De beschuldiging dat deze mensen aan zieltjeswinnerij deden kwam vrijwel gelijktijdig met de verzekering van de regering dat Marokko alle geloven tolereert en vrijheid van godsdienst praktiseert. De beschuldiging van proselitisme wijst erop dat de regering gelooft dat deze mensen de wet overtraden door lokmiddelen of druk te gebruiken in pogingen Marokkanen aan te zetten over te gaan naar een ander geloof.

In geen enkel geval konden de autoriteiten een bewijs leveren voor de beschuldigingen. Het waren niet meer dan vage beschuldigingen zonder substantie.

Ook Marokkaanse christenen werden door de plaatselijke politie ondervraagd. Dat leidde tot bezorgdheid of in de toekomst politie-acties zullen volgen gericht tegen Marokkaanse christenen die hun geloof in het openbaar belijden. De plaatselijke christenen vrezen dat er meer druk op hen uitgeoefend zal worden na de gebeurtenissen van de afgelopen weken. (Meconcern)