"Gevluchte Christenen keren terug naar Aleppo"

Project
Vijftien uitgeweken gezinnen van de Latijns-Katholieke gemeenschap zijn naar de Syrische stad Aleppo teruggekeerd. Volgens de Franciscaanse pater Ibrahim Alsabagh hopen anderen hun voorbeeld te volgen.
ACN-20160212-36333

Tijdens een recent bezoek van Kerk in Nood-delegatie aan de door oorlog verscheurde en grotendeels verwoeste stad Aleppo in Syrië, verklaarde de pastoor van de H. Franciscus van Assisi kathedraal dat in de laatste twee maanden vijftien gezinnen zijn teruggekeerd. “Eén gezin kwam terug uit Frankrijk, een ander uit Duitsland, drie uit Venezuela en enkele andere uit Armenië. En van hen horen we ook dat alle gezinnen daar hun voorbeeld willen volgen. Meer dan 400 gezinnen die hun toevlucht namen in Armenië, hopen daarop.”

Terugkeerders
Het is opvallend dat als de Kerk hulp biedt, de gelovigen zich veiliger voelen en van zo ver weg weer naar huis komen”, aldus de Franciscaanse pater. Minder verwonderlijk vindt hij dat christelijke gezinnen die naar steden als Latakia, Tartus en Marmarita zijn gevlucht nu terugkeren naar hun huizen in Aleppo: “De prijzen in deze streken lopen snel op. Naarmate de situatie in Aleppo zich stabiliseert, komen deze binnenlandse vluchtelingen liever naar hun eigen woningen terug.”

Verbetering
De toestand in Aleppo is verbeterd sinds de tweede stad van Syrië eind december 2016 weer onder controle van troepen van de regering van Bashar al-Assad is gekomen. Ofschoon er in de buitenwijken nog schermutselingen plaats vinden, is aan de bombardementen een einde gekomen. Ook is de veiligheid op straat weergekeerd. Toch heeft de oorlog diepe sporen achtergelaten: de mensen zijn in armoede gedompeld, er is gebrek aan werk en de lonen zijn buitengewoon laag, ook door de devaluatie van de nationale munt. Er is maar twee uur elektriciteit per dag en de voedselprijzen zijn torenhoog. Voor de oorlog was een dollar 50 Syrische pond waard, maar nu moet men er 550 pond voor betalen”, licht de Franciscaanse pater toe. “En dan zijn er nog de trauma’s veroorzaakt door de oorlog.”

Toekomst
Pater Alsabagh is dankbaar voor de hulp die Kerk in Nood biedt. “Daardoor hebben we aan de wederopbouw van 270 huizen kunnen bijdragen. Ook hebben we 170 beurzen verleend voor lager, middelbaar en hoger onderwijs en financiële hulp voor opleiding van 2000 jongeren en volwassenen, zodat zij naar een toekomst kunnen uitkijken. Ze vertellen ons dat zij erg blij zijn dat de Kerk hen te hulp komt.”

De hulp verleend door de Custodie van het Heilig Land strekt zich niet alleen uit tot de gemeenschap van de Katholieke ritus, maar ook tot gezinnen van andere rites, Orthodoxe Christenen en zelfs Moslims. “Christus spoort ons aan iedereen te helpen, ongeacht zijn of haar geloof”, benadrukte pater Ibrahim. “Namens alle Christenen van Aleppo en de gezinnen van de Latijnse ritus wil ik u mijn oprechte dank uitspreken. We bidden dat u allen vrede in uw hart en in uw landen mag hebben en dat de afschuwelijke ervaringen die wij hier in Syrië hebben beleefd u bespaard mogen blijven.”

Wilt u de gezinnen in Aleppo steunen bij hun terugkeer of verblijf in deze zwaar getroffen stad? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van projectcode: 330-01-59. Uw gift zal voor dit project of soortgelijke projecten in de regio worden gebruikt.