Gesprekken Vietnam-Vaticaan bieden hoop

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De gesprekken van de Vaticaanse delegatie met Vietnamese regeringsvertegenwoordigers van afgelopen week hebben de "basis gelegd voor verdere gesprekken". Dat heeft mgr. Pietro Parolin medegedeeld.
vietnamoke-200-x-153

De gesprekken van de Vaticaanse delegatie met Vietnamese regeringsvertegenwoordigers van afgelopen week hebben de "basis gelegd voor verdere gesprekken". Dat heeft mgr. Pietro Parolin medegedeeld.

Parolin is de Vaticaanse ondersecretaris voor Buitenlandse Zaken en het hoofd van de delegatie die gesprekken voerde over het aangaan van diplomatieke betrekkingen tussen beide staten. Tijdens de onderhandelingen is gesproken "over het beleid ten aanzien van de godsdienstvrijheid in Vietnam". Parolin sprak de hoop uit dat "resterende onopgeloste zaken in de betrekkingen met goede wil en door oprechte dialoog kunnen worden opgelost".

Godsdienstvrijheid lijkt daarmee het belangrijkste onderwerp van gesprek te zijn geweest. Dat is al zo sinds de eerste gesprekken in 1990 begonnen. Sindsdien zijn er al zestien Vaticaanse delegaties op gesprek geweest.

Dit werd bevestigd door de Vietnamese onderminister van Buitenlandse Zaken, Nguyen Quoc Cuong. Hij sprak over het "consistente beleid ten aanzien van de godsdienstvrijheid" en sprak de hoop uit dat de Heilige Stoel "actief bijdraagt aan het leven van de katholieke gemeenschap in Vietnam en de solidariteit tussen de godsdiensten en de gehele Vietnamese bevolking zal sterken". Hij hoopt ook op "praktische bijdragen aan de nationale opbouw". De gelovigen van Hanoi en Thai Bin, die onvermoeibaar ijveren voor de teruggave van geannexeerde kerkelijke bezittingen, zijn "blij" dat de diplomatieke gesprekken goed verlopen. "Die laten zien dat we elkaar begrijpen en dat wij meer onderlinge solidariteit hebben". "Om diplomatieke betrekkingen aan te kunnen gaan moet men luisteren, respect hebben, harmonie en wederzijds vertrouwen hebben. Dat dient de eenheid van de lokale Kerk. En als wij een zijn hebben wij rust, vrede, gerechtigheid en wederzijdse acceptatie."

Toch zijn er ook die minder vertrouwen hebben. "Als je denkt dat er enige verbetering zit in de diplomatieke betrekkingen na deze gesprekken zul je lelijk opkijken", aldus priester Joseph Nguyen tegenover VietCatholic News. "Voor de Vietnamese autoriteiten bestaat er helemaal niets wat lijkt op een diplomatieke relatie met het Vaticaan. Omdat zij geconfronteerd worden met boze reacties op hun beruchte reputatie ten aanzien van mensenrechten hebben ze deze gelegenheid aangegrepen om de internationale gemeenschap wijs te maken dat zij de vrijheid van godsdienst willen verbeteren."

Bron: KN/AsiaNews