Gemeenschapsopbouw Kutchi Kohli

Project
Ze beginnen - heel voorzichtig - te geloven in eigen kracht. Kutchi Kohli zijn een van oorsprong Hindoestaanse stam in het zuiden van Pakistan en leven in armzalige lemen hutten in een situatie van lijfeigenschap. Door schulden gebonden aan de grootgrondb
20101117pakistan01

De Adventsactie is de nieuwe jaarlijkse actie van de katholieke kerk in Nederland. De Adventsactie vraagt in de tijd voor Kerstmis (28 november tot en met 24 december) aandacht en financiële steun voor het kerkelijk ontwikkelingswerk. Kerk in Nood neemt met vier projecten deel aan de Adventsactie. U kunt de Adventsactie ondersteunen met een directe gift. Het rekeningnummer is: 65.31.00.000 ten name van Adventsactie, Den Haag. Voor meer informatie over alle projecten: www.adventsactie.nl.

Ze beginnen – heel voorzichtig – te geloven in eigen kracht. Kutchi Kohli zijn een van oorsprong Hindoestaanse stam in het zuiden van Pakistan en leven in armzalige lemen hutten in een situatie van lijfeigenschap. Door schulden gebonden aan de grootgrondbezitters van het gebied werken de Kuthci Kohli om deze af te betalen, maar verdienen zo weinig dat de schulden van vader op zoon overgaan. Zij leven en werken feitelijk als slaven.

Sinds 1978 is een team van paters en zusters onder hen werkzaam met als doel de Christenen onder hen pastoraal te ondersteunen maar vooral om bij te dragen door vorming en scholing aan hun emancipatie. Een snel succesverhaal is het bepaald niet. Pakistan is een harde samenleving die weinig rechtszekerheid biedt aan de hindoestaanse en christelijke minderheid.

De Kutchi Kohli verdienen het om uit hun fatalisme opgewekt te worden en ze laten zich meer en meer aanspreken. Nog beroerder is de situatie van vrouwen. Zij tellen in de Pakistaanse stammensamenleving nergens volwaardig mee, maar onder de Kuthci Kohli leven zij een leven van rechtelozen. Door bijeenkomsten, voorlichting over gezondheid en mensenrechten worden de vrouwen bewust gemaakt van hun waardigheid. Zuster Norris Nawab zegt daarover: "De ontmoeting met de vrouwen zijn de basis voor een verandering in de levensomstandigheden van de Kutchi Kohli. Ze hebben een krachtige politieke component omdat de vrouwen erkennen dat er diepingrijpende veranderingen in hun samenleving nodig zijn. De vrouwen zien dat zij invloed hebben op hun eigen situatie en de samenleving kunnen veranderen en zijn gemotiveerd om actieve leden van hun samenleving te zijn."

Pater Domingo Arnaiz ziet dat de sleutel tot emancipatie en verandering in vorming en scholing ligt. "Wij geloven, dat alleen door scholing de mensen hier de duivelskring van armoede, uitbuiting en onderdrukking waarin ze geboren zijn kunnen doorbreken. Door scholing worden zij hun menselijke waardigheid bewust, worden ze moediger, zelfbewuster."

Wat kunnen wij doen? De vraag van het pastorale team daar is om een gemeenschapscentrum te bouwen in Tando Allah Yar. Deze plaats ligt redelijk centraal. Het centrum is een vrijheidshuis waarin de groeiende parochiegemeenschap kan vieren, maar vooral de Kutchi Kohli (Hindoes en Christenen samen) met de hulp van mensen als pater Domingo en zuster Norris elkaar kunnen sterken dat er ook voor hen een andere toekomst is dan die van slaven. Met 25.000 euro hebben zij hun gemeenschapshuis, dat in al zijn eenvoud een teken van hoop is!