Gelynchte student vrijgepleit van godslastering

vrijdag, 16 juni 2017
Nieuws
Volgens een onderzoek door het Hooggerechtshof heeft Mashal Khan zich nooit beledigend over de profeet uitgelaten. De moord op de jongen was een maand voor zijn dood reeds gepland om hem te straffen voor het melden van corruptie.

Mashal Khan, een student die gelyncht werd voor godslastering, heeft volgens het officiële rapport van politie en inlichtingendiensten nooit iets gezegd dat beledigend was voor de profeet. Het Hooggerechtshof had het onderzoek bevolen om helderheid te brengen in een van de meest gewelddadige episodes uit de geschiedenis van Pakistan.

Complot vanwege corruptie
Het rapport tekent aan dat de dood van de student van de Mardan Universiteit het gevolg was van een complot van faculteitsleden en rivaliserende studenten die hem wilden straffen voor het durven klagen over de wijd verbreide corruptie. Gerustgesteld door deze conclusies zei de vader van Mashal, Muhammed Iqbal, dat de bevindingen van het Hooggerechtshof recht doen aan zijn zoon. “Dit bewijst dat mijn zoon geen godslasteraar is”, aldus de vader.

Video van lynchpartij
Op 13 april, Witte Donderdag, werd de 23-jarige student uitgekleed, geslagen en vermoord. Toen hij dood was heeft een menigte zijn lichaam met schoppen, stompen en slaan ontheiligd. De dood van Khan heeft in het hele land enorme woede uitgelokt, vooral nadat een video van de lynchpartij online werd gezet. De beelden laten een ongekende waanzin zien en dat enkel vanwege de beschuldiging van godslastering. “In werkelijkheid had men geen enkel bewijs gezien van godslastering door Mashal Khan of door (zijn vrienden) Abdullah en Zubair”, aldus het 308 pagina’s tellende rapport. De twee andere mannen wisten te ontsnappen.

Universiteitspersoneel betrokken
Tot de moord werd aangezet door leden van Khan’s eigen Pakhtun Studenten Federatie. Zij voelden zich bedreigd door Khan’s toenemende kritiek op de stijgende collegegelden en op de vermeende corruptie op de universiteit. Ook medewerkers van het instituut hielpen daarbij. Het politierapport stelt dat de aanval een maand tevoren was gepland. Ook stelt het dat faculteitsleden studenten onder druk zetten om de ongefundeerde aanklacht van godslastering te steunen. Tegen 57 mensen, waarvan 12 personeelsleden van de universiteit, zijn aanklachten ingediend.

Reacties radicale Moslims
In Pakistan staat op godslastering de doodstraf. Enkel de verdenking van belediging van de profeet alleen al kan rekenen op een reactie van de meest radicale Moslims. Sinds 1990 zijn 65 mensen op beschuldiging van godslastering door burgerwachten vermoord.
“Helaas zijn beschuldigingen van godslastering maar al te vaak gebruikt om ook kleinere zaken te regelen. De golf van emoties die bij godslastering losbarst, leidt gemakkelijk tot rellen en maakt een eerlijk onderzoek bijna onmogelijk”, aldus een hoofdartikel in The Dawn, het grootste Engelstalige dagblad in Pakistan.

Overheid moet sneller handelen
Hij stelt dat “Sommige betrokkenen naar verluidt spijt hebben van hun overtrokken emotionele reactie. Maar los van deze spijtbetuigingen, moet de overheid hier lering uit trekken. De autoriteiten moeten inzien en erkennen dat er voldoende bewijs is dat snel handelen door overheidsfunctionarissen bij beschuldiging van godslastering kan helpen voorkomen dat meutes de wet overtreden.”

Bron: AsiaNews