Geloofscursus over huwelijk en gezin

Project
Het aartsbisdom Zamboanga is de hoofdzetel van het gelijknamige schiereiland wat zelf weer deel uitmaakt van het eiland Mindanao. Het dient zo'n 620.000 Katholieken.
ACN-20140428ph07937

Opleiding tot steun van het gezin
In het verleden heeft dit bisdom al in 27 parochies opleidingen georganiseerd voor pastorale assistenten. Nu, met het oog op de steeds ernstig wordende crisis met betrekking tot huwelijk en gezin -waar steeds meer stellen eenvoudigweg gaan samenleven en veel huwelijken en gezinnen uit elkaar getrokken worden- is het aartsbisdom bezig om ongeveer 127 pastoraal werkende leken op te leiden, die voorlichting en steun kunnen geven aan echtparen en gezinnen in de parochies. Zij zullen op hun beurt weer worden bijgestaan door vrijwilligers die gezinnen en echtparen ook hulp kunnen bieden.

Diep geworteld raken
Het doel van het programma is dat de gezinnen diep geworteld worden in het Woord van God en de Eucharistie zodat zij het Evangelie ook kunnen uitdragen, respect tonen voor de waardigheid van het leven vanaf de conceptie en zij hun begrip kunnen verdiepen van hetgeen de Kerk leert over het Sacrament van het Huwelijk, het gezin en het menselijk leven en daar van getuigen met hun leven.

Vele uitdagingen
Er zijn vele uitdagingen waar de bewoners van deze regio mee te kampen hebben, met name armoede en constante dreiging van natuurrampen. In deze hachelijke omstandigheden gaan stellen eenvoudigweg samenwonen, omdat zij verkeerde prioriteiten stellen en denken dat een huwelijk voor hen onbetaalbaar is. Jammer genoeg zijn de uiterlijkheden voor hen belangrijker geworden dan het Sacrament zelf. Andere uitdagingen ontstaan door de nieuwe media en technologieën, die dikwijls een schadelijke invloed hebben en gezinnen en het onderlinge menselijk contact beschadigen.

Hulp in moeilijke omstandigheden
Het idee is om deze stellen en gezinnen nu workshops, studiebijeenkomsten en een jaarlijkse retraite aan te bieden naast individuele hulp of goede raad, om ze te helpen in deze moeilijke omstandigheden. De leken pastoraal werkers die dit programma gaan realiseren moeten eerst zelf een 3-jarige opleiding volgen. Kerk in Nood heeft deze opleiding al vanaf 2014 gesteund; En dit jaar, het laatste jaar van deze opleiding hebben we nog eens 10.000 euro bijgedragen.

Projectcode: 329-07-49

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood