Geloofs- en gezinscursussen in het bisdom Balasore (India)

Project
In de deelstaat Orissa in het Noordoosten van India liggen vijf bisdommen. Orissa kwam in het nieuws toen in 2008 nationalistische Hindoes christelijke dorpen aanvielen. Daarbij kwamen 100 mensen om het leven. Tienduizenden vluchtten hun...
20110606India010

In de deelstaat Orissa in het Noordoosten van India liggen vijf bisdommen. Orissa kwam in het nieuws toen in 2008 nationalistische Hindoes christelijke dorpen aanvielen. Daarbij kwamen 100 mensen om het leven. Tienduizenden vluchtten hun dorpen uit en talrijke huizen en kerken werden verwoest.

Er kunnen echter ook positieve zaken worden gemeld: de Kerk blijft onvermoeibaar haar dienst uitoefenen. Pater Saji Karathankal, de secretaris van de Commissie voor leken- en gezinspastoraat, schrijft ons uit het bisdom Balasore: "Wij putten moed uit het feit dat steeds meer mensen Jezus leren kennen, dankzij het goede voorbeeld van de christenen in dit bisdom." Het bisdom werd pas in 1989 gesticht. Sindsdien werden op een gebied van meer dan 25.000 km² drieëntwintig missieparochies gesticht, die tot 320 Kilometer van de zetel van het bisdom verwijderd liggen.

De katholieken van het bisdom zijn gelovigen van de eerste generatie. De meesten stammen af van etnische minderheden, die daarvóór natuurgodsdiensten aanhingen. De meerderheid is bitter arm, bijna allemaal leven ze als dagloner van de hand in de tand. De missionarissen die hier werken, staan voor "reusachtige uitdagingen", zo vertelt Pater Karathankal, want de meeste mensen kunnen lezen noch schrijven. Omdat zij pas onlangs tot het geloof gekomen zijn, hebben zij nog een intensieve begeleiding nodig en verdieping van hun geloofskennis. Maar omdat zij niet kunnen lezen, moet de Kerk dus iets bedenken om die kennis en waarden aan hen over te dragen. "Voor hen is zien geloven. Met moderne communicatiemiddelen kunnen we meer bereiken dan wanneer we alleen tot hen spreken", is de mening van de priester. Daarom heeft het bisdom verschillende cursussen ontwikkeld voor de verdieping van het geloof en de ondersteuning van de christelijke gezinnen, die hun leven in Christus geworteld hebben. Er zijn ook cursussen die leken opleiden tot catecheten.

Kerk in Noord zou met 12.000 euro willen helpen zodat ook dit jaar veel mensen hun geloof kunnen verdiepen.

Projectcode: 317-07-49

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.