Geen spoor van de ontvoerde Syrische bisschoppen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Meer dan zes weken na hun ontvoering is er nog altijd geen enkel spoor van de twee Syrische bisschoppen die eind april zijn ontvoerd volgens vertegenwoordiger Syriaakse Orthodoxe aartsbisdom Aleppo.
20130503_Syriac_bischops_300

Geen spoor van de ontvoerde Syrische bisschoppen. Dit was het antwoord dat Razek Siriani, een vertegenwoordiger van het Syriaakse Orthodoxe aartsbisdom Aleppo, afgelopen donderdag moest geven op een vraag van Kerk in Nood. ‘sinds hun ontvoering hebben wij geen enkele informatie ontvangen, noch over de identiteit van de ontvoerders, noch over de verblijfplaats van de beide bisschoppen en evenmin over hun gezondheidstoestand." Op 22 april jl., hebben gewapende mannen in Aleppo de twee bisschoppen ontvoerd: Mgr. Mor Gregorius Yohanna Ibrahim, aartsbisschop van de Syriaakse Orthodoxe Kerk en Mgr. Boulos Yazigi, bisschop van de Grieks Orthodoxe Kerk.

Razek Siriani benadrukte dat de bisdommen van de beide kerkleiders sinds de ontvoering veel blijken van medeleven hebben ontvangen. "Veel Moslim en andere organisaties uit Syrië en de hele wereld hebben ons verzekerd van hun medeleven". Buitenlandse regeringen hebben zich ook ingezet voor de beide kerkleiders. "Maar tot nu toe hebben de diplomatieke initiatieven van veel ministers van Buitenlandse Zaken nog niet geleid tot de bevrijding van onze bisschoppen."

Razek Siriani sprak zijn ongerustheid uit over de gevolgen van deze ontvoering op de Christelijke gemeenschap in Syrië. "Het gaat hier uiteraard niet om een gewone ontvoering, maar een met een symbolische betekenis. De ontvoering van de kerkleiders heeft natuurlijk een diepe en funeste psychologische invloed op de Christenen in Syrië." Positief gevolg is volgens Razek Siriani wel dat de Kerken in het land op oecumenisch gebied nader tot elkaar zijn gegroeid. "Vertegenwoordigers van de betrokken Kerken komen iedere dag bijeen om overleg te plegen. Ook zijn wij getuige van veel sympathie van andere Christenen in Syrië." Hij riep uitdrukkelijk op om te bidden voor de ontvoerde bisschoppen.

Overigens merkte Razek Siriani op dat de veiligheidssituatie in Aleppo rustig is. Maar in verband met de toestand om de stad heen, zijn de mogelijkheden om deze grote stad van meer dan 1,6 miljoen inwoners te bevoorraden, beperkt, wat een uiterst negatieve invloed heeft op de humanitaire toestand in Aleppo. "Wij hebben aan alles gebrek, vooraal aan levensmiddelen en medicamenten", voegde Razek Siriani hieraan toe.

Bron: Kerk in Nood (Oliver Maksan)

Bron foto: Kerk in Nood