fbpx

Geen ‘ondergrondse’ kerken op officiële website Kerk

dinsdag, 09 oktober 2018
Nieuws
De nieuwe officiële website van de Katholieke Kerk in China vermeldt geen kerken en priesters die behoren tot de ondergrondse gemeenschap. Sommige Katholieken vrezen een volgende stap in vervolging van de ondergrondse gemeenschap.

Het nieuwe platform van de Chinese Patriottische Katholieke Vereniging (CPCA) toont alleen de namen van priesters en kerken die bij de regering zijn geregistreerd. Voor paus Franciscus is de kerk in China één, maar Beijing en de Patriottische Vereniging willen de scheiding tussen ‘officiële’ en ‘ondergrondse’ kerken behouden. De volgende Chinees-Vaticaanse besprekingen richten zich op de ondergrondse gemeenschappen en de erkenning van 12 niet-officiële bisschoppen.

Nieuwe website en database
De scheiding kwam aan het licht bij de recente presentatie van een nieuwe lay-out met een eveneens nieuwe priester- en kerkdatabase. De priesterlijst is nog in aanbouw terwijl de kerklijst voortdurend wordt bijgewerkt. Op de pagina’s staan de adressen van katholieke kerken in China in elk bisdom, inclusief het aantal gelovigen per parochie.

Sommige Katholieken bemerkten echter dat beide gegevensbestanden alleen de ‘officiële’ kerken en priesters laten zien die bij de regering en de CPCA zijn geregistreerd. De site vermeldt geen van de ondergrondse bisschoppen, priesters of gebedsplaatsen die geassocieerd worden met niet-geregistreerde gemeenschappen. Ondanks dat zij in alle opzichten Katholiek zijn, bestaan zij niet volgens de site.

Eén of twee Kerken?
Pr. Joseph, hoofd van een gemeenschap in Henan, vertelde AsiaNews dat "paus Franciscus, in zijn boodschap aan Chinese katholieken, om verzoening en eenheid roept, omdat er maar één Kerk is in China. Maar blijkbaar bestaan volgens de Bisschoppelijke Raad alleen de kerken en bisschoppen die geregistreerd zijn bij de overheid en de Patriottische Vereniging.”

Sinds Mao Zedong de CPCA heeft opgezet om een ​​’onafhankelijke’ kerk te bouwen, heeft China de facto twee katholieke kerken gehad. Na Mao’s dood zijn, dankzij het werk van Johannes Paulus II, Benedictus XVI en meer recentelijk paus Franciscus, alle bisschoppen verzoend met de Heilige Stoel. Doordat paus Franciscus onlangs de excommunicatie van zeven bisschoppen heeft opgeheven, is de hele hiërarchie binnen de Katholieke Kerk verzoend.

De regering en met name de CPCA blijven de scheiding echter handhaven. Zij erkennen alleen de “normale” religieuze activiteiten van geregistreerde priesters en kerken en beschouwen religieuze activiteiten door niet-geregistreerde priesters en bisschoppen als “illegaal” en “crimineel.”

Dialoog over erkenning
Terwijl de Heilige Stoel en de Chinese regering in de loop der jaren een dialoog met elkaar voerden, hebben ondergrondse katholieken vaak de druk veroordeeld om zich bij de CPCA aan te sluiten, wat theoretisch een "vrijwillige associatie" is. Verschillende "ondergrondse" bisschoppen en priesters zijn bereid door de regering te worden erkend, maar weigeren zich aan te sluiten bij de CPCA, die Paus Benedictus XVI "onverenigbaar met de katholieke doctrine" noemde.

Bronnen in de buurt van het Vaticaan die betrokken zijn bij de dialoog, hebben gezegd dat de volgende gesprekken tussen China en de Heilige Stoel zich zullen concentreren op de situatie van ‘ondergrondse’ katholieken. Onderhandelaars van het Vaticaan zouden Beijing hopen te overtuigen om minstens 12 ondergrondse bisschoppen officieel te erkennen tijdens de vergaderingen die gepland zijn voor december.

Bron: AsiaNews