Geen enkele Christelijke kerk meer in Afghanistan

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is er in Afghanistan geen enkele Christelijke kerk meer. Dat geeft een beeld van de mate van religeuze vrijheid tien jaar nadat de VS voor de eerste maal het land binnenviel en het Taliban regime v
20111013Afghanistan01

Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is er in Afghanistan geen enkele christelijke kerk meer. Dat geeft een beeld van de mate van religeuze vrijheid tien jaar nadat de VS voor de eerste maal het land binnenviel en het Taliban regime verdreef. In dat decennium betaalden Amerikaanse belastingbetalers 440 miljard dollars om het nieuwe Afghaanse regime in stand te houden en stierven er meer dan 1700 Amerkaanse militairen in het land.

De laatste Christelijke Kerk werd neergehaald in maart 2010 volgens het jongste rapport over internationale godsdienstvrijheid van het ministerie. Het rapport dat vorige maand werd gepubliceerd maakte ook bekend dat er geen christelijke scholen meer zijn. Een rechtbank heeft de claim voor de laatste kerk op 99 jaar lease teniet gedaan en de landeigenaar vernielde het gebouw in maart 2010, leert het rapport. Kapellen en kerken voor de internationale gemeenschap en verschillende religies zijn gevestigd op diverse militaire bases en op de Italiaanse ambassade.

 

Verdachtmakingen

"Respect voor religieuze vrijheid in wet en praktijk is van de kant van de regering de laatste tien jaar, vooral voor Christenen, afgenomen," steltr het rapport. "Negatieve sociale opinies en verdachtmaking van Christelijke activiteiten hebben geleid tot aanvallen op Christelijke groepen en individuen, ook op moslims die zich bekeerden tot het Christelijk geloof," aldus het rapport. "Het gebrek aan een antwoord en bescherming door de regering heft bijgedragen aan het verdwijnen van religieuze vrijheid." De meeste Christenen in het land waken ervoor "hun geloof openlijk te belijden of bijeen te komen voor het vieren van hun geloof," luidt de conclusie. Een in afgelopen maart gepubliceerd rapport van de onderzoeksafdeling van het Congress stelde dat de VS alles bij elkaar meer dan 440 miljard dollar heeft gestoken in de oorlog in Afghanistan . Christelijke hulp van de internationale gemeenschap is ook gebruikt voor de Afghaanse regering. Niettemin moet het gebrek aan niet-islamtische centra gedeeltelijk ook worden toegeschreven aan een "vastgesteld budget van de regering" dat samengesteld is met steun van de VS." Er waren geen expliciete restricties voor religieuze minderheidsgroepen op het vestigen van plaatsen voor geloofsbelijdenis en het opleiden van geestelijken voor deze gemeenschappen," zegt het rapport.

Tegenstelingen

Het rapport erkent dat de grondwet van het post-Taliban Afghanistan, die met hulp van de VS in 2004 is geraticifeerd, tegenstellingen bevat op het gebied van godsdienstvrijheid. De nieuwe grondwet stelt dat de islam staatsgodsdienst is en dat "geen enkele wet tegengesteld mag zijn aan de opvattingen en voorschriften van het heilige geloof van de islam." Aanhangers van andere godsdiensten mogen hun geloof belijden binnen de ruimte die de wet daartoe geeft. "Het recht om van geloof te veranderen wordt noch in de wet, noch in de praktijk toegestaan. Het rapport merkt op dat "de laatste jaren noch nationale, noch lokale autoriteiten bekeerde moslims hebben bestraft". Terwijl "het bekeren van moslims als afvalligheid beschouwd wordt en er de doodstraf op staat onder sommige interpretaties van de islam in het land". Ook de doodstraf voor blasfemie is volgens het rapport de laatste jaren niet toegepast. Volgens het Amerikaanse ministerie zal de VS ook in de toekomst godsdienstvrijheid in Afghanistan promoten, hoewel er geen Christelijke kerken meer zijn in het land. Het rapport deelt mee dat de regering van de VS regelmatig godsdienstvrijheid als mensenrecht aan de orde stelt in contacten met Afghaanse autoriteiten. (Bron: CNSNews)