Geef de parochie in Tiraspol een kerk

Project
De parochie van de Heilige Drieëenheid in Tiraspol bestaat pas sinds 1997. De katholieke gemeenschap bestond toen uit slechts tien personen en de vieringen vonden plaats in de huizen van de parochieleden. In de loop der jaren is de parochie gegroeid naarDe parochie van de Heilige Drieëenheid in Tiraspol bestaat pas sinds 1997. De katholieke gemeenschap bestond toen uit slechts tien personen en de vieringen vonden plaats in de huizen van de parochieleden. In de loop der jaren is de parochie gegroeid naar 220 personen, maar een kerkgebouw ontbreekt nog altijd.

Actieve parochie
Sinds het jaar 2002 heeft de parochie een eigen priester, Piotr Kuszman, een ‘Legioen van Maria’ groep, drie gebedsgroepen en een ontmoetingskring voor gehuwde stellen. Ook vinden er sociale activiteiten plaats, met een verzorgingscentrum voor zieken en een tehuis voor straatkinderen. Alleen een eigen kerkgebouw ontbreekt. Het behoeft geen uitleg dat het deze kleine geloofsgemeenschap aan middelen ontbreekt om een dergelijk project zelf te kunnen betalen. Daarom vraag pastoor Kuszman om hulp.

Kerk in Nood heeft dit jaar € 20.000,- beloofd om de bouw van de parochiekerk mogelijk te maken. Helpt u ons mee met de financiering?