Gedenkdag voor vervolging Orissa

woensdag, 28 oktober 2015
Nieuws
Een speciale gedenkdag moet de herinnering levend houden aan de christenen die zijn omgekomen tijdens de golf van religieus geweld die vorig jaar losbarstte in de Indiase deelstaat Orissa.
20080918india

Een speciale gedenkdag moet de herinnering levend houden aan de christenen die zijn omgekomen tijdens de golf van religieus geweld die vorig jaar losbarstte in de Indiase deelstaat Orissa.

Dat heeft de Indiase bisschoppenconferentie voorgesteld. Concreet is voor deze "Nationale dag voor de Indiase martelaren" de laatste zondag van augustus voorgesteld.

Eind augustus 2008 brak een hevige vervolging van christenen uit na de moord, door maoïsten, op een extremistische hindoeleider. De gedenkdag staat in het teken van alle priesters, religieuzen en leken die "hun leven hebben geofferd omwille van hun geloof in Christus" en die de "moderne martelaren" van India zijn. De gedenkdag krijgt een bijzondere lading omdat er nauwelijks onderzoek is gedaan naar het geweld en de meeste daders en medeplichtigen ongestraft zijn gebleven.

Alle andere christelijke denominaties in India zijn unaniem akkoord gegaan met het voorstel. De dag zal met een oecumenische bijeenkomst officieel worden uitgeroepen waardoor deze aan betekenis en bekendheid zal winnen. Volgens de Indiase bisschoppen hebben de christenen in India "een gemeenschappelijk martelarenboek, dat alle martelaren van de 20e eeuw en het heden omvat".

In een schrijven aan het Vaticaanse missiepersbureau Fides schrijft commissievoorzitter bisschop Anil Cuto van Jalandhar: "Het martelaarschap is de hoogste vorm van liefde. Ik wil iets doen om degenen die stierven in naam van de Heer Jezus Christus te blijven herdenken. Het is een herinnering die we willen bevestigen en voortzetten omwille van de toekomstige generaties." Bovendien "betekent het vieren op oecumenisch niveau een versterking van de eenheid tussen de christelijke Kerken in India. De officiële afkondiging ervan zou een historisch besluit zijn dat we binnenkort hopen te zullen nemen."

Bron: Fides