Gebed voor de Pausreis naar Mexico

woensdag, 03 februari 2016
Nieuws
Paus Franciscus brengt van 12-17 februari een bezoek aan Mexico. Wij vragen u om het volgende gebed te bidden.

O God, u die wilde dat uw enige Zoon werd geboren uit de Maagd
zodat Hij ons leven kon delen
en onze zonden en verdriet op zich kon nemen,
U heeft zichzelf tegenwoordig gesteld in ons midden
door Christus’ Lichaam, de Kerk.
Door haar roept u leiders voortdurend op
deze nabijheid en barmhartige liefde zichtbaar te maken.

Wij danken u voor het geschenk van Onze Heilige Vader, Paus Franciscus,
en we vragen U: geef hem, als hij Mexico bezoekt,
een goede gezondheid, een veilige reis,
en de krachtige leiding van uw Heilige Geest.

Mag hij tijdens zijn verblijf in Mexico
een gemeenschap aantreffen die verenigd is in liefde voor elkaar
een gemeenschap die verlangt om het Goede Nieuws te ontvangen.

Als de wereld getuige is van het leven van de Mexicanen,
mogen de mensen dan zien,
dat allochtone broeders en zusters geen grote last,
maar kostbare schatten zijn,
en mogen landsgrenzen geen plaatsen van strijd worden,
maar plaatsen van ontmoeting.

Wij vragen dit door Christus, onze Pelgrimerende Heer.

Amen

 

Steek hier online een kaarsje aan om uw gebed te begeleiden