Gebed gevraagd voor Paus Benedictus

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Verklaring van Kerk in Nood Nederland naar aanleiding van het besluit van Paus Benedictus XVI zijn functie neer te leggen"Met spijt maar ook met respect hebben we kennis genomen van het besluit van Paus Benedictus XVI zijn functie om gezondheidsredenen ne
20130213benedictus16

Met spijt maar ook met respect hebben we kennis genomen van het besluit van Paus Benedictus XVI zijn functie om gezondheidsredenen neer te leggen. Het is ons niet ontgaan dat zijn fysieke krachten afnamen en we wisten dat hij het ambt van Petrus niet langer zou willen bekleden als hem de krachten daarvoor niet meer zouden worden gegeven. Het bericht is als een verrassing gekomen, maar een dergelijk besluit is ook door zijn voorganger de Zalige Paus Johannes Paulus II al overwogen.

Kerk in Nood is een Katholieke hulporganisatie voor Christenen die vervolgd en onderdrukt worden of in nood zijn; een van de grote bijdragen van Paus Benedictus is naar onze mening zijn oproep tot godsdienstvrijheid en respect. Hij riep regelmatig op om in het openbare leven ruimte te bieden aan het geloof.

De inzet van deze Paus is oecumenisch van aard geweest samen met andere geloofsrichtingen en hij daagde politici uit. Zijn inzet helpt alle christelijke gemeenschappen te zien als bruggenbouwers in onze hedendaagse vaak gespannen en gewelddadige wereld. In een uitdagende tijd moeten we onze hulp blijven verlenen aan degenen die om hun geloof lijden en ook bijdragen aan begrip en vertrouwen tussen gemeenschappen.

Bidt met ons en alle gelovigen mee voor Paus Benedictus en ook dat de Heilige Geest het komende conclaaf moge inspireren bij de keuze van de volgende opvolger van de heilige Petrus.

Laat ons bidden: Almachtige en eeuwige God, heb genade met Uw dienaar, Benedictus, onze Paus, en begeleid hem in uw goedheid op de weg van het eeuwig heil, zodat hij, onder aansporing van uw genade, mag verlangen wat U behaagt en het met al zijn kracht mag vervullen. Door Christus onze Heer.

foto: Grzegorz Galazka