Gebed en gezin aan het hart van de Kerk in Oekraïne

vrijdag, 24 november 2017
Nieuws
In een gesprek met de Katholieke hulporganisatie Kerk in Nood, gaf bisschop Stanislav Shyrokoradiuk, hulpbisschop van Kyiv-Zhytomyr, aan dat het werk onder jonge gezinnen een hoopvolle toekomst heeft. Hij verklaarde...
20110622Ukraine_cyril-church-kiev

Gezinnen die samen eten, samen bidden en geregeld op retraite gaan, bieden een recept voor een sterke, geloofsvolle Kerk, aldus een bisschop in de Oekraïne.

 

In een gesprek met de Katholieke hulporganisatie Kerk in Nood, gaf bisschop Stanislav Shyrokoradiuk, hulpbisschop van Kyiv-Zhytomyr, aan dat het werk onder jonge gezinnen een hoopvolle toekomst heeft. Hij verklaarde: "We zien dat onze Kerk erg jong is "als je de kerk inkijkt, zie je dat ze vol is met jonge mensen en jonge gezinnen "het is een teken voor onze Kerk."

 

De bisschop voegde hier aan toe dat gezinnen zich opgeven voor lopende vormingsprogramma’s. Naar zijn zeggen, komen eens per maand zes gezinnen met hun priester bijeen om te bidden en te praten "als een huisgroep voor deze gezinnen "waarbij ieder gezin zijn eigen activiteitenprogramma heeft. Hij legde uit dat de gezinnen geacht worden aan bepaalde activiteiten, tussen hun bijeenkomsten met de geestelijke, deel te nemen. Naar zijn zeggen: "Een voorwaarde waar ieder gezin aan moet voldoen, zijn de gezinsmaaltijden iedere avond met de kinderen, omdat deze de gelegenheid bieden ieder in de ogen te kijken en een echt gesprek te hebben. Tijdens de maaltijd vinden zij tijd voor elkaar." Als deel van het activiteiten programma voor ieder gezin, verbinden zij zich om minstens vijf minuten per dag in het Evangelie te lezen "en eens per week een gesprek binnen het gezin te hebben waar ouders en kinderen met elkaar kunnen praten over onderwerpen die zij willen aanroeren.

 

Jaarlijkse retraites zijn de sleutel voor de lopende vorming van gezinnen. Bisschop Shyrokoradiuk zie hierover: "We zien hoeveel hoop zij brengen, we hebben hier grote resultaten van gezien." Hij voegde hieraan toe: "Ieder jaar reserveren we minimaal twee weken voor deze gezinsretraites "en de gezinnen komen met hun kinderen. We hebben dus een programma voor ouders, waarbij zusters van verschillen congregaties programma’s voor de kinderen verzorgen "maar de kinderen blijven steeds bij hun ouders". Volgens de bisschop bieden deze retraites aan echtgenoten de gelegenheid wat tijd voor elkaar te vinden tussen het jachtige ritme van het moderne leven door. Hij zei: "Gezinnen hebben het druk en hebben weinig tijd voor elkaar, maar zij kunnen die tijd vinden tijdens de retraite. Hij onderstreepte het belang van de steun aan het gezinsleven, waarbij hij als voorbeeld een man aanhaalde die aan de bisschop, na een retraite, een dankbrief schreef met de woorden: "Het is voor het eerst dat ik zoveel tijd met mijn vrouw en kinderen, met mijn gezin heb gehad." De bisschop wees er op dat deze programma’s in de Oekraïne ook roepingen bevorderen. Hij zei: "Het is een uitstekende vormingsmethode en uit deze gezinnen komen roepingen voort." Hij voegde hieraan toe: "We moeten blijven werken aan vorming "en waar dit werk niet wordt gedaan, zul je ook geen roepingen tegenkomen."

 

Wijzend op de groei van het aantal roepingen in zijn diocees, verklaarde hij aan Kerk in Noord dat er meer dan 50 vrouwelijke congregaties zijn en dat zij alle nieuwe roepingen hebben. Hij zei: "Het is uiterst belangrijk, aangezien de gebeden van deze religieuzen ons helpen. In de wereld van vandaag hebben wij in het bijzonder geestelijke hulp nodig." De bisschop voegde hier aan toe: "Het geestelijk leven is belangrijk. Natuurlijk zijn er altijd materiele noden "gelukkig ontvangen we hulp van Kerk in Nood."

 

Kerk in Nood verleent hulp voor het levensonderhoud van 20 Benedictijnse Zusters en twaalf Karmelietessen in het diocees evenals aan een aantal vitale projecten om kerken en kloosters te bouwen en te herstellen. Hij sprak verder zijn erkentelijkheid uit voor de donateurs van de Stichting, en zei dat zij altijd worden herdacht in hun gebeden, met de woorden: "Dank aan de weldoeners. Zonder uw hulp zou dit alles niet mogelijk zijn geweest. Moge God u belonen."

 

(ACN-UK)