Gastruimte klooster Clarissen in Ampasipotsy (Madagaskar)

Project
In zijn beroemde Zonnelied prijst en looft St. Franciscus zijn Schepper samen met alle schepselen van God - de zon, de maan, de sterren, de wind, de lucht en de wolken, vuur en water, en de aarde "die ons voedt en leidt, en allerlei vruchten voortbrengt,
20120330Malagas004

In zijn beroemde Zonnelied prijst en looft St. Franciscus zijn Schepper samen met alle schepselen van God – de zon, de maan, de sterren, de wind, de lucht en de wolken, vuur en water, en de aarde "die ons voedt en leidt, en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.". Zelfs ziekte en dood laat hij God prijzen in deze hymne, een juweel van geestelijke literatuur.

De Clarissen, wier klooster in Ampasipotsy in centraal Madagaskar werd gesticht in 2010, kunnen het Zonnelied van harte meezingen. Want de schoonheid en overvloed van de natuur op het eiland zijn een kostbare schat, die een weerspiegeling is van de schoonheid en majesteit van de schepper in hun veelvoudige variëteit. Bovendien ligt hun klooster midden in de bergen, met magnifieke uitzichten op grandioze zonsondergangen.

Desalniettemin is het leven van de zusters allesbehalve romantisch. Het is een leven van hard werken in grote armoede, zoals in de regel van hun orde is bepaald. Zij zaaien en verbouwen de rijstvelden eigenhandig, en zij hebben een boomgaard en een moestuin aangelegd. Tegelijkertijd zijn zij bezig in het bos nieuwe bomen te planten, want het ooit tropische paradijs van Madagaskar wordt steeds meer met verwoesting bedreigd. Tot nu toe hebben de zusters wel 2000 bomen geplant.

De kapel van het klooster wordt niet alleen door de zusters zelf gebruikt maar ook door de katholieke gelovigen van meer dan een half dozijn afgelegen dorpen die te ver weg liggen van het centrum van hun eigenlijke parochie. In de kapel is een prachtig fresco aangebracht dat het gebied voorstelt met daarin het klooster, de dorpen, de rijstvelden en de mensen, aan de voeten van God de Vader. Zuster Maria Ancilla legt uit: "Met deze afbeelding willen we onze dorpelingen laten zien dat God onder hen aanwezig is, in hun dorpen en bij hun werk. Hij alleen kan hen redden – en niet de talismannen waarbij ze bescherming zoeken. Zij blijven in angst leven omdat zij geloven in de amuletten die ze dragen, want zij denken bij zichzelf: ‘Misschien is de talisman van mijn buurman machtiger dan de mijne.’ Alleen de H. Geest kan hen tot de waarheid brengen door de getuigenis van een leven dat zonder compromissen wordt geleefd volgens het Evangelie." Ongeveer de helft van der inwoners van Madagaskar hangt nog de heidense natuurgodsdiensten aan. De aanwezigheid van de zusters is dus ook een belangrijke bijdrage aan het evangelisatiewerk. En de goede naam van de zusters, die hier leven in armoede, kuisheid en gehoorzaamheid en hun leven doorbrengen in gebed en hard werken, verspreidt zich steeds verder.

Steeds meer mensen en groepen komen naar de zusters toe om te vragen of zij een paar dagen in hun klooster mogen doorbrengen voor meditatie en retraite. De behoefte is groot, maar het klooster heeft geen ruimte om de gasten te ontvangen. Daarom hebben de zusters zich tot "Kerk in Nood" gewend om hulp. Wij hebben hun 20.000 euro € beloofd, zodat meer mensen op deze gezegende plek met de zusters het Zonnelied van St. Franciscus kunnen aanheffen.

Projectcode: 134-06-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.