Franciscus bereid Irak te bezoeken

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Paus Franciscus heeft op 20 oktober een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van de Oosterse katholieke Kerken om de tragische situatie in het Midden-Oosten te bespreken. Op internetpersdienst Aleteia gaf de Iraakse patriarch Louis Sako een interview w
20141024Sako01

Paus Franciscus heeft op 20 oktober een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van de Oosterse katholieke Kerken om de tragische situatie in het Midden-Oosten te bespreken. Op internetpersdienst Aleteia gaf de Iraakse patriarch Louis Sako een interview waarin hij de situatie in het Midden- Oosten schetste. "Ik vertelde de paus dat de kleine kudde in Irak en Syrië hem het meest nodig heeft. Onze mensen hebben behoefte aan zijn woorden, troost en bemoediging. Ik vroeg hem een persoonlijk boodschap te sturen, een kleine pastorale brief zoals Sint Paulus deed om de eerste christelijke gemeenschappen aan te moedigen vol te houden."

"Ook vroeg ik hem natuurlijk een kort persoonlijk bezoek te brengen, al was het maar voor een dag. Zijn aanwezigheid zal ons ondersteunen in onze houding tegenover de regering en tegenover de islamitische autoriteiten. De mensen zullen dan zegen: ‘voilë , de christenen zijn niet geïsoleerd of vergeten. Zijn antwoord was dat hij daar in ieder geval toe bereid is. Hij zal binnenkort een brief sturen." Sako vertelde dat hij de situatie van de christenen in Irak en het Midden- Oosten voor de aanwezigen had beschreven. "De christelijke aanwezigheid is in gevaar: wij dreigen te verdwijnen. Wij word onder druk gezet en gedwongen weg te gaan. Dit optreden van ISIS terreur elimineert iedereen, vooral de Christenen. Het is een gesloten ideologie die zichzelf uitdrukt in geweld. De mensen leven in paniek. Ik heb de bisschoppenconferenties in de hele wereld gevraagd hun regeringen aan te zetten om tussenbeide te komen. De Kerk, maar ook de internationale gemeenschap, moeten de minderheden beschermen en een historische christelijke aanwezigheid die een rol speelt in dialoog en bemiddeling tussen de verschillende gemeenschappen."

Kunnen bisschoppen, gegeven de moeilijke en zelfs levensbedreigende situatie, de gelovigen adviseren bij hun vraag of ze zullen emigreren of niet? "Wij zijn hier al tweeduizend jaar. Wij hebben een missie en een rol en als er een toekomst is voor de chaldeeuwse Kerk , is dat niet in de diaspora, maar in Irak. Als alle families verdwijnen en zelfs de priesters, zal de hele geschiedenis van het chaldeeuwse Christelijke erfgoed verdwijnen. Er zal dan een breuk zijn met 2000 jaar geschiedenis. Er is echter een toekomst voor Christenen als ze een eenheid blijven. Ze moeten de moed hebben de dingen bij hun naam te noemen en hun rechten op te eisen. Niet alle moslim zijn ISIS. Als je regelmatig ontmoetingen hebt met religieuze leiders en burgers, dan zullen ze ons helpen. De Christenen zitten in een heel moeilijke situatie, maar dat zal niet zo blijven. Ze moeten moed hebben en vastberaden zijn. Wat betekent christelijke hoop, als we die niet zien? We moeten de Christenen helpen hier te blijven. Dit lijden zal voorbijgaan."

De patriarch heeft de priesters en religieuzen die Irak verlieten zonder toestemming van hun oversten een bestraffende brief gestuurd en hun opgedragen voor 22 oktober terug te keren. "De priesters die gevlucht zijn zonder canonieke documenten zetten anderen, inclusief hun eigen families, aan ook te vluchten. Ze hebben exil aangevraagd in westerse landen, terwijl anderen trouw zijn gebleven aan hun mensen. Daar zijn ze niet toe gerechtigd. Als we hier geen halt aan toeroepen, zullen anderen ook gaan en zal het land zonder Christenen achterblijven. Wij hebben een roeping. Een priester heeft zichzelf gegeven aan de Heer en aan het dienen, hij hoort niet zijn vrijheid en veiligheid op te zoeken. Zijn toekomst is te vinden in trouw aan Christus en zijn mensen, niet in Amerika of Australië. Men kan wel zeggen dat hij burgerrechten heeft in die landen, maar wat heeft dat met priesterschap te maken?"

Bron: Aleteia

Foto: en.radiovaticana.va