Extremisten in Pakistan willen de Bijbel verbieden

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een Pakistaanse Katholieke bisschop wees op de verslagenheid bij zijn mensen nadat extremisten hadden geëist dat de Bijbel verboden zou worden. Zij hadden zich ook tot de Hoge Raad van het land gewend met het verzoek...

Een Pakistaanse Katholieke bisschop wees op de verslagenheid bij zijn mensen nadat extremisten hadden geëist dat de Bijbel verboden zou worden. Zij hadden zich ook tot de Hoge Raad van het land gewend met het verzoek een onderzoek in te stellen naar godslasterlijke en pornografische passages.

Volgens bisschop Sebastian Shaw van Lahore waren zijn gelovigen "zeer geschokt" nadat de Islamitische politieke partij Jamiat-Ulema-e-Islami een informele petitie bij de Hoge Raad van Pakistan had ingediend om bepaalde passages uit de Bijbel "godslasterlijk" te verklaren. Tijdens een persconferentie, riep partijleider Maulana Abdul Rauf Farooqi op om de Bijbel te laten verbieden en betichtte hij de Bijbel van passages waarin profeten worden beschreven die "verscheidene morele misdaden uitvoeren waarmee zij de verhevenheid van de heilige personen besmeuren". In een moskee in Lahore verklaarden geestelijken van Jamiat-Ulema-e-Islami dat als de Hoge Raad zou nalaten de beledigende teksten "godslasterlijk" te verklaren, zij een verzoek zouden indienen om de Bijbel in Paksitan officieel te laten verbieden. Naar verluidt verklaarde Maulana Farooqi dat zijn advocaten "bezig waren een verzoek bij de Hoge Raad in te dienen om het Boek te verbieden".

Bisschop roept op tot kalmte terwijl moslims campagne voeren om de Bijbel te verbieden

In reactie op de persconferentie, verwees bisschop Shaw naar de toegenomen spanningen waarmee de Kerk wordt geconfronteerd en waarschuwde hij voor meer problemen als de Kerkleiders een krachtig gestelde veroordeling van het initiatief om de Bijbel te verbieden, zouden uitgeven. In een interview met de Katholieke hulporganisatie Kerk in Nood, zei de bisschop: "De mensen zijn hierdoor zeer geschokt. Wij Christenen leven in Pakistan en hebben recht op onze Bijbel. Het is een zeer oude goddelijke tekst. Maar als we er een punt van maken, zal de spanning zeker verder oplopen. Wij moeten in plaats daarvan verstandig zijn en aan de mensen vragen voor ons te bidden, om ons in Gods aandacht aan te bevelen. "Wat we nu nodig hebben, zijn gebeden en geduld." Hij legde er de nadruk op dat de campagne weinig kans op succes had, vooral omdat de Bijbel door de meerderheid van de Moslims wordt gerespecteerd.

In de persconferentie afgelopen week, verwees Maulana Farooqi naar "pornografische" passages in de Bijbel, waar personen "zowel door Christenen als Moslims vereerd "worden beschreven die immoreel handelen. Extremisten verwezen naar Bijbelse personen als David, die de vrouw van een ander begeerde en de man daarom een zekere dood op het slagveld injoeg.

Jamiat-Ulema-e-Islami’s intiatief om de Bijbel te verbieden, is de meest recente poging van radicalen om de Blasfemie-wetten van het land te gebruiken ter bescherming van de Islam tegen beweerde beledigingen. Krachtens deze wetten, staat op ontheiliging van de Qur"an levenslange gevangenisstraf. Volgens Maulana Farooqi was de oproep om de Bijbel te verbieden ook een antwoord op de Amerikaanse dominee Terry Jones die in maart toezag op de verbranding van het Islamitische heilige boek in een kerk in Florida.

De Blasfemie-wetten in Pakistan staan in verband met enkele van de heftigste gewelduitbarstingen dit jaar waaronder de moord op de minister voor federale minderheden, Shahbaz Bhatti, in maart, en Salman Taseer, Gouverneur van de Punjab, die openlijk kritiek uitte op deze wetten.

Terwijl hij opriep om de kalmte te bewaren, verklaarde bisschop Shaw aan Kerk in Nood dat de extremisten met hun oproep om de Bijbel te verbieden, een poging deden Christenen te provoceren. Hij voegde hieraan toe: "Dit soort problemen doet zich voortdurend voor. Als we de juiste reactie geven, zal de zaak net zo uitdoven als andere bedreigingen die zo nu en dan oplaaien." In een verklaring zei bisschop Dr. Alexander John Malik van Lahore dat toegeven aan de eisen van de extremisten om de Bijbel te verbieden, een schending zou zijn van de godsdienstvrijheid zoals gegarandeerd in de grondwet. Naar zijn zeggen, zaaide de campagne van de militanten tweedracht onder de verschillen gemeenschappen.

Broeder Andrew Nisar, pastoor van de Katholieke Heilig Hart Kathedraal in Lahore, zei aan Kerk in Nood: "Een oproep om de Bijbel te verbranden, is zeer kwetsend voor ons. De mensen waren er zeer door ontdaan en vanaf de preekstoel heb ik een beroep op hen gedaan niet woedend en emotioneel te reageren." Hij vertelde dat een Moslim-extremist een Bijbelboek voor de kathedraal had verbrand. Het incident deed zich voor in maart. Volgens broeder Nisari hadden lijfwachten van de kathedraal, de man die op weg was naar de kathedraal tegengehouden, toen hij had gezegd dat hij de Bijbel wilde verbranden. Hij was daarom niet verder dan de deuren van de kathedraal gekomen, waar hij zijn voornemen om de Bijbel te verbranden uitvoerde. De politie heeft de man aangehouden en hem in staat van beschuldiging gesteld. De zaak is nu in behandeling bij de rechtbank.

Volgens broeder Nisari is "het leven voor ons niet gemakkelijk. De enige manier waarop men echt kan beginnen te begrijpen hoe het voor ons is in Pakistan, is hier naar toe komen en beleven wat wij doormaken.