Evangelisatie onder jongeren Litouwen

Project
Door de grote vraag van jonge Katholieken in Litouwen naar verdieping in hun geloof, is er een geschikte plek nodig voor ontmoeting.
ACN-20170303-51572

Door de grote vraag van jonge Katholieken in Litouwen naar verdieping in hun geloof, is er een geschikte plek nodig voor ontmoeting. Zes maanden lang gingen de zusters scholen langs om de jeugd te helpen bij geloofsvragen die ze hadden. Dit werd zo goed ontvangen dat ze hebben besloten een evangelisatiecentrum op te zetten. Daartoe willen de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid veranderingen en uitbreidingen aanbrengen aan hun klooster in Utena.

“Zijn niet alle geloven hetzelfde?”
De stad Utena in Litouwen kent een groot aantal jongeren door de vele scholen en universiteiten die daar gevestigd zijn. Er zijn twee Katholieke parochies die beiden een gevarieerd aanbod van activiteiten bieden aan jongeren. De zusters zijn echter bedroefd te zien dat merendeel van de jeugd God ziet als een controlerende en straffende God. Zij zien God niet als een Liefhebbende Vader die vergeeft, hoop geeft en van ze houdt zoals ze zijn. Dezelfde Katholieken komen met vragen als: “Zijn niet alle geloven hetzelfde?”, “Kan een modern en opgeleid persoon ook nog een echte Katholiek zijn?” en “Kan het Katholiek geloof echt in overeenstemming zijn met de bevindingen van de wetenschap en het moderne leven?” De zusters worden vaak geconfronteerd met uitspraken als “Ik geloof dat Jezus een goede en wijze man was, maar ik geloof niet dat hij God was.”

Evangelisatiecentrum
Zes maanden lang gingen de zusters langs bij de scholen om de jeugd te helpen antwoorden te vinden op deze vragen. Het programma werd zo goed ontvangen dat de zusters begonnen te begrijpen dat deze grote behoefte aan antwoorden een teken van God was. Daarom besloten ze een evangelisatiecentrum op te zetten in hun klooster. Hier willen ze groepen tot 20 jongeren of jong volwassenen tijd voor bezinning geven en voor deelname aan verschillende activiteiten.

Er zullen geestelijke oefeningen zijn, discussies gebaseerd op de “Theologie van het lichaam” van de Heilige Johannes Paulus II, weekendbijeenkomsten voor roepingen, individuele begeleiding en begeleiding van jonge mensen en volwassenen. Ook zijn er programma’s voor vrouwen die getraumatiseerd zijn geraakt door abortus. De uitstelling van het Allerheiligste zal toegankelijk zijn in de kapel en de zusters en jongeren zullen om beurten in aanbidding zijn. De aanbidding is ook toegankelijk voor Katholieken van buitenaf.

Om dit te bereiken zijn enkele veranderingen en uitbreidingen aan het klooster nodig. Helpt u mee het bedrag van € 15.000 voor de verbouwing bijeen te krijgen? Doneer online of maak uw gift over onder vermelding van de code “436-05-19.”