"Europese media intolerant"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De manier waarop veel Europese media over de Kerk berichten geeft vaak een vertekend beeld. Zij wordt belachelijk gemaakt of aangevallen. Daarbij zijn symptomen zichtbaar van een "echte intolerantie".
erdo-200-x-204

De manier waarop veel Europese media over de Kerk berichten geeft vaak een vertekend beeld. Zij wordt belachelijk gemaakt of aangevallen. Daarbij zijn symptomen zichtbaar van een "echte intolerantie".

Dat zei de voorzitter van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE), kardinaal Peter Erdö in Parijs. Op de dag voorafgaand aan het Ierse referendum over het EU-verdrag prees de kardinaal de Europese eenwording uitdrukkelijk. De Kerk is voor alles "wat bijdraagt aan de vrede en de solidaire relaties tussen de landen". Tegelijk waakt de Kerk ervoor dat het algemeen belang, de eerbiediging van het leven en de religieuze vrijheid gewaarborgd blijven", aldus de CCEE-voorzitter.

Priestertekort

De Hongaarse kardinaal onderstreepte tegelijkertijd dat Europa meer priesters nodig heeft. Weliswaar heeft de Kerk geëngageerde leken nodig, maar de ervaring leert dat leken naarmate zij zich meer inzetten het ontbreken van priesters meer voelen.

Erdö sprak voorafgaand aan de algemene vergadering van de CCEE. Hoofdthema is de verhouding van Kerk en staat twintig jaar na de val van de Muur.

Tot de CCEE behoren de voorzitters van de 33 Europese bisschoppenconferenties en kerkelijke vertegenwoordigers van Luxemburg, Moldavië en Monaco.

De Hongaarse kardinaal-aartsbisschop waarschuwde voor een eenheidsmodel voor de betrekkingen tussen Kerk en staat in Europa. Uit een studie van de CCEE is gebleken dat er in Europa zeer verschillende verhoudingen tussen beide bestaan.

Die verhouding moet sporen met de tradities en gegevenheden van ieder volk, aldus Erdö.

Bron: KN/KNA

룀 €