Europese bisschoppen bespreken relatie tot de islam

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Bisschoppen en vertegenwoordigers van diverse Europese bisschoppenconferenties zijn van woensdag tot en met vrijdag in Londen bijeen om de relatie tussen...
20130105_Europa01

Bisschoppen en vertegenwoordigers van diverse Europese bisschoppenconferenties zijn van woensdag tot en met vrijdag in Londen bijeen om de relatie tussen het christendom en de islam te bespreken.

De conferentie, met als thema ‘Dialoog en Verkondiging, is een initiatief van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE).

Een van de hoofdsprekers is de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog, kardinaal Jean-Louis Tauran.

Namens de Nederland is Berry van Oers afgevaardigd. Hij is staflid van de Nederlandse bisschoppenconferentie met onder meer interreligieuze dialoog in zijn portefeuille.

Tijdens de bijeenkomst zal worden ingegaan op de vraag of en hoe de dialoog met moslims als een integraal onderdeel van de nieuwe evangelisatie mogelijk is.

Daarnaast zal besproken worden hoe christelijke en islamitische jongeren hun identiteit kunnen opbouwen in de hedendaagse Europese samenleving en hoe de huidige crisis(en) daarop van invloed zijn.

De CCEE (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae) is de Europese vergadering van voorzitters van nationale bisschoppenconferenties.