Europees Parlement: IS pleegt genocide

dinsdag, 09 februari 2016
Nieuws
Het EP nam donderdag in het Franse Straatsburg een resolutie aan waarin het stelt dat de misdaden die IS pleegt gelijk staan aan genocide.
Koptische-Egyptenaren-IS

De Europarlementariërs vragen de VN-Veiligheidsraad dit ook te erkennen en de daders en verantwoordelijken te laten berechten door het Internationaal Strafhof in Den Haag.

‘Minderheden en christenen’
Volgens Esther de Lange, CDA-delegatieleidster in het Europees Parlement en mede-indienster van de resolutie, wil IS “alle religieuze minderheden en christenen in het bijzonder uit het Midden-Oosten verdrijven. Wij zijn blij dat dit nu eindelijk duidelijk wordt gezegd door een meerderheid van het Europees Parlement. Wij verwachten nu ook dat dat de EU-buitenlandvertegenwoordiger actie onderneemt”, aldus De Lange. Verder stemde het Europees Parlement in met het voorstel om een speciale EU-vertegenwoordiger voor religieuze vrijheid in de wereld aan te stellen.

‘Toename christenvervolging’
Volgens De Lange is dit hoognodig: "Het gaat niet goed met de vrijheid van religie in de wereld. We zien een toename van christenvervolgingen in Afrika en religieus extremisme in het Midden-Oosten. Christelijke minderheden worden verdreven uit gebieden waar ze al duizenden jaren leefden. We moeten meer doen om de specifieke dreiging tegen religieuze minderheden in de wereld aan te pakken."

‘Safe havens’
In de aangenomen resolutie vraagt het Europees Parlement aan de VN zich uit te spreken voor het opzetten van zogeheten ‘safe havens’ (veilige gebieden) waar de miljoenen vluchtelingen die nog in Syrië verblijven veilig kunnen zijn.

‘Politieke dialoog’
De Lange: "Religieuze minderheden in IS-gebieden moeten vluchten of vrezen voor hun leven, dat is de dramatische situatie van dit moment. Het is daarom ook zeer teleurstellend dat de Syrische vredesbesprekingen na een paar dagen weer zijn afgebroken. De strijd tegen IS en de bescherming van vluchtelingen kan pas echt effectief plaatsvinden als er een politieke dialoog op gang komt tussen de strijdende partijen."

Raad van Europa
Vorige week erkende de Raad van Europa dat terreurgroep Islamitische Staat genocide pleegt in het Midden-Oosten. CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt had daartoe een amendement ingediend bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa in Straatsburg.

Bron: Katholiek Nieuwsblad