Europa wordt onveiliger voor christenen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Europa wordt ook voor christenen steeds onveiliger. Dat meldt het Waarnemings- centrum voor intolerantie en discriminatie...
20101213franrkijk01

Europa wordt ook voor christenen steeds onveiliger. Dat meldt het Waarnemingscentrum voor intolerantie en discriminatie van christenen in Europa in een rapport over de laatste vijf jaar.

In het rapport worden verschillende gevallen van haatmisdrijven tegen christenen gedocumenteerd. Het rapport roept op tot internationale maatregelen.

De publicatie vorige week viel samen met de tweedaagse zitting over de godsdienstvrijheid van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in Wenen.

Ontkenning

Volgens directeur Gudrun Kugler van het Waarnemingscentrum is er sprake van toenemende "intolerantie en discriminatie van christenen en worden hun rechten ontkend, zoals op het gebied van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van geweten".
Volgens Kugler krijgt zij "veel meldingen over de verwijdering van christelijke symbolen, misleidende en negatieve stereotypering van christenen in de media, en sociale benadeling van christenen, zoals uitgelachen worden op de werkvloer of passering bij promotie."
"We werken aan een groter bewustwording van een groeiend probleem in Europa als een eerste stap om een remedie te vinden", aldus Kugler. "Ons doel is gelijke rechten voor iedereen, dus ook voor christenen."
Het centrum heeft een website waarop gevallen van anti-christelijke discriminatie worden gemeld en bijgehouden.

Geweld

Een hoofdstuk doet verslag van haatmisdrijven waarbij geweld is gebruikt tegen christelijke personen. Daarbij gaat het onder meer om aanvallen op pro-life activisten in Wenen in september vorig jaar, het slaan van een katholieke en een orthodoxe priester in Duitsland, een gewelddadige aanval op vier Franciscaanse monniken in hun klooster in Italië, en vele andere voorbeelden.
Op basis van statistieken van de Amerikaanse FBI wordt in 2009 een toename van antireligieus geweld gemeld van 9%. Daarbij gaat het in een kwart van de gevallen om antikatholiek geweld.

"Terwijl het christendom in Europa in ieder geval een numerieke meerderheid vormt wordt het geconfronteerd met daden van onverdraagzaamheid, deels veroorzaakt door kleine radicale groeperingen."

Wetgeving
"Waar intolerantie vat krijgt op de wetgevende macht zie we discriminerende wetten ontstaan", aldus het rapport. "Het is de plicht van de politiek zich daarvan bewust te zijn en verschijnselen van intolerantie en discriminatie van christenen te herkennen en aan pet pakken."

Het rapport dringt er bij regeringen van de individuele Europese landen op aan om "zich te onthouden van bemoeienis en wetten die discriminerend zijn voor christenen te wijzigen."
Daarnaast roept het de autoriteiten op "vormen van intolerantie en discriminatie tegen christenen te herkennen en te veroordelen en het recht van christenen te waarborgen om volledig te participeren in de samenleving."

Bron: Zenit