"EU moet meer doen voor godsdienstvrijheid Noord-Afrika"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De EU moet zich actief inzetten voor de mensenrechten en in het bijzonder voor de gods- dienstvrijheid in Noord-Afrika. Dat hebben vertegenwoordigers van...
20120510_comece01

De EU moet zich actief inzetten voor de mensenrechten en in het bijzonder voor de godsdienstvrijheid in Noord-Afrika.

Dat hebben vertegenwoordigers van de kerkelijke huporganisaties Kerk in Nood en Open Doors in Brussel bepleit. Het gaat daarbij vooral om landen van de "Arabische Lente", Egypte, Libië en Tunesië.

De omwentelingen in genoemde landen hebben enkele radicale moslimgroeperingen versterkt. Dat heeft de situatie van christenen moeilijker gemaakt en hindert hen in de vrije uitoefening van hun geloof.

Volgens de franciscaanse "Custos" in het Heilig Land, Pierbattista Pizzaballa, heeft de "Arabische Lente" enerzijds tot bewondering voor de omwentelingen geleid, maar tegelijkertijd ook tot grote bezorgdheid. Velen zijn bevreesd voor wat zich na de revolutie ontwikkelt.

Pater Pizzaballa waarschuwt voor te hoge verwachtingen. Niemand kan ervan uitgaan dat na "40 jaar status quo" plotseling louter positieve en democratische ontwikkelingen volgen. Hij noemt het normaal dat er bij de samenstelling van een grondwet problemen rijzen.

Die kunnen echter alleen overwonnen worden binnen een actieve dialoog over thema’s als mensenrechten, vrede, gerechtigheid en menselijke waardigheid.

Het hoofd van de Commissie van Europese Bisschoppenconferenties COMECE, Piotr Mazurkiewicz, waarschuwde ervoor christelijke gemeenschappen in de Arabische wereld los te koppelen van hun islamitische buren.

Dat zal hun positie niet verbeteren, meent hij. Mazurkiewicz benadrukte dat de christenen in de regio alleen gebaat zijn bij oplossingen voor de lange termijn. "Christenen leven daar al 2000 jaar en zij willen een perspectief voor de volgende 2000 jaar." Europa dient op deze wens in te gaan en hulp bieden voor de lange termijn.

 

Bron: KN, foto: thecommentator.com