Ethiopië: vakantiecatechese voor 200 kinderen

Project
Pastoor Kebede Deju verheugt zich erover dat de gelovigen intensief aan het kerkelijk leven deelnemen en een groot verlangen naar God koesteren. Hij is vooral heel blij dat zowat 200 kinderen en jongeren regelmatig naar de kerk komen. Hij zou de kinderen
ACN-20170518-54966

De parochie Sint-Gabriël van Wolisso in Ethiopië telt zowat duizend gelovigen. Ze zijn er trots op dat hun families al verscheidene generaties lang katholiek zijn. Zevenhonderd van die gelovigen wonen in de stad Wolisso zelf en nog eens driehonderd anderen in een 20 kilometer verder gelegen dorp.

De kinderen en jongeren baren hem heel veel zorgen, want in de vakantieperioden is er voor hen amper iets te doen en dus verdrijven ze de tijd met gewoonweg op straat rond te hangen. Dan kreeg hij echter een idee. Met de hulp van kloosterzusters en seminaristen zou hij een zeven dagen durend vakantieprogramma willen aanbieden dat de kinderen en jongeren niet alleen een zinvolle en nuttige bezigheid verschaft maar hen tegelijk ook helpt om in het geloof te groeien.

Zo kan er bijvoorbeeld een activiteit rond verhalen uit de Bijbel op het programma staan, waarover nadien in een ludieke Bijbelquiz vragen worden gesteld. Daarnaast is het ook de bedoeling dat de kinderen samen bidden en zingen, Jezus beter leren kennen, meer te weten komen over de Kerk en haar sacramenten, de christelijke naastenliefde leren beoefenen en nog heel wat meer. Ook zullen ze worden geholpen om hun leven vanuit het geloof op te bouwen. Er wordt gepland om hen als afsluiting van dit programma een Bijbel of een ander religieus boek en devotievoorwerpen als rozenkransen en heiligenbeeldjes als geschenk mee naar huis te geven. Voor de meesten van hen zijn vooral boeken anders onbetaalbaar en dus zijn dit kostbare geschenken voor het hele gezin.

Om ervoor te zorgen dat die dagen een succes worden, moet de parochie een luidsprekerinstallatie lenen. Daarnaast moet materiaal voor de diverse activiteiten ter beschikking worden gesteld van de kinderen. Bovendien moet er ook eten en drank worden voorzien. Daarom heeft pastoor Kebede Deju ons om hulp verzocht. In naam van de kinderen en jongeren schreef hij ons het volgende:

“Wij, de kinderen en jongeren, bidden samen met onze priesters voor het succesvolle verloop van dit project. We zijn hier namelijk slechts met weinig katholieken en we zouden de jonge leden van onze gemeenschap door middel van deze cursus willen versterken en hen meer kennis bijbrengen over de Katholieke Kerk, haar leer, haar sacramenten en de Bijbel in zijn geheel, zodat ze in het geloof kunnen groeien en hun geloof waarachtig kunnen beleven. Wij hopen en bidden dat u ons zult helpen om het Evangelie te verkondigen aan de plattelandsbevolking en om onze doelstellingen te verwezenlijken.”

We zouden graag willen helpen met 5.000 euro. Zou u willen helpen om deze kinderen de mogelijkheid te geven om te groeien in geloof? Doneer dan via onze website of maak uw gift over onder vermelding van 118-01-49 Ethiopië.