Ethiopië en de Maagd Maria

Project
Een bijzonder boek over de verering van Maria kan de dialoog in Ethiopië tussen de Orthodoxe en Katholieke Kerk versterken.
20120919ethiopia009

Ethiopië is een land waar het christendom al heel oud is. In de Handelingen van de Apostelen (Hand. 8, 37) zegt een inwoner van dat land tegen Phillippus: “Hier bevindt zich water, wat belet me nog om me te laten dopen.” De geschiedenis van het Christendom is hier, met dit spontaan genomen besluit, enige jaren na de dood en de verrijzenis van Jezus, begonnen. Ethiopië is het eerste land in Afrika waar het Christendom verkondigd werd. Bijna 45% van de bevolking van Ethiopië behoort tot de Ethiopische Orthodoxe Kerk Tewahedo. Pas in de XIX de eeuw deed de katholieke Kerk er zijn intrede. De katholieken vormen een kleine minderheid maar zijn zeer actief.

Moeder van God
De Moeder van God wordt zowel door de Orthodoxe als door de Katholieke Kerk in hoge mate vereerd. Het Ethiopisch liturgische jaar kent 33 Mariafeesten. “Het Verbond van Medelijden” of “Het Verbond van Maria Onze Lieve Vrouw “ is een bijzonder belangrijk traditioneel feest. Het gaat over een overeenkomst die werd gesloten tussen Maria en Jezus. Maria vraagt daarin aan haar zoon om iedereen, die in zijn of haar leven een goed werk heeft gedaan in Zijn naam, te sparen voor de hel. Bijvoorbeeld iemand die, in Zijn naam, te drinken heeft gegeven aan iemand die dorst lijdt. Het motief van “De overeenkomst van Medelijden” ziet men ook heel dikwijls afgebeeld op Ethiopische Iconen. Maria en Jezus zijn daarop zittend naast elkaar afgebeeld en houden elkaars hand vast.

Verering
Afbeeldingen van Maria kom je overal tegen, in het bijzonder de Icoon van de Maagd Maria en het kindje Jezus. Ook afbeeldingen van gebeurtenissen uit het leven van Maria zoals Maria Boodschap, Bezoek aan Elisabeth, de Geboorte van Maria en de vlucht naar Egypte zijn overal geliefd. Grote aantallen westerse schilderijen en beeldhouwwerken, die Maria voorstellen, kun je ook veelvuldig aantreffen bij Ethiopische katholieke Christenen en worden door hen vereerd. Er bestaat eveneens een grote belangstelling voor internationale Maria heiligdommen zoals Lourdes en Fatima en nog een groot aantal anderen.

Een bijzonder boek
De Ethiopische pater Antonios Alberto heeft meerdere boeken geschreven over uiteenlopende theologische onderwerpen. Er is onlangs een boek van hem verschenen over het grote belang van de Mariaverering voor de Kerk. In dit boek verklaart hij de geschiedenis van de Mariadevotie, levert hij commentaar op de Mariale dogma’s in de katholieke Kerk en behandelt in detail de historie van de belangrijkste Mariaheiligdommen in de wereld. Het boek bevat 200 pagina’s en is in 2 talen geschreven t.w. het Ahmaars, de meest gesproken taal in Ethiopië, en het Engels. Tot nu toe bestond er nog geen soortgelijk boek in de Kerk in Ethiopië. Het zal de verering van de Moeder van God door priesters, religieuzen, catechisten en gelovigen helpen versterken en verdiepen en hun kennis daarover uit te breiden. Het kan ook een bijdrage leveren voor de oecumene, omdat dit boek ook waardevol en interessant zal zijn voor de Orthodoxe christenen, die ook een grote verering voor De Moeder van God hebben.

Kerk in Nood wil graag drukkosten van het boek steunen met € 6.500. Voelt u zich geroepen om dit bijzondere werk te helpen bekostigen?