Eten voor seminaristen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Ze kwamen net terug uit ballingschap en zouden een nieuw studiejaar beginnen aan het st.-Josephine klein-seminarie van Mapuordit in Zuid-Sudan. Maar toen kregen de 45 jongens te horen dat er bijna geen eten meer was.
kleinseminarie-rumbek

Ze kwamen net terug uit ballingschap en zouden een nieuw studiejaar beginnen aan het st.-Josephine klein-seminarie van Mapuordit in Zuid-Sudan. Maar toen kregen de 45 jongens te horen dat er bijna geen eten meer was.

Een snelle actie van Kerk in Nood (ACN) bracht uitkomst. Met een gift van 30.000 euro kon weer rijst, meel, bonen en bakolie worden ingeslagen.

Zonder die hulp hadden we de jongens onverrichterzake naar huis moeten sturen, zegt pastoraal coördinator Marcellus Nkafu in een reactie.

Op langere termijn hoopt de staf van het seminarie een groot deel van het benodigde voedsel zelf te kunnen verbouwen. Er wordt gedacht aan een moestuin en het houden van varkens.

Het seminarie heeft al twee varkens, maar het geld ontbreekt om de stal uit te breiden. Vorig jaar werd op een flink deel van het omliggende terrein groente verbouwd, maar het grootste deel was verloren nadat een kudde geiten er had huisgehouden.

Nkafu: "We hopen het terrein te kunnen omheinen." De kosten daarvan worden geraamd op 46.000 euro.

De seminaristen zijn de laatste jaren teruggekeerd uit ballingschap sinds de burgeroorlog beëindigd is. Na het vredesakkoord van 2005 hebben de Sudanese bisschoppen hoge prioriteit gegeven aan de priestervorming. In dat jaar werd besloten in Mapuordit een kleinseminarie op te zetten, zodat de studenten ook gebruik konden maken van de middelbare school aldaar. Dankzij een gift van 164.000 euro van Kerk in Nood konden de gebouwen in 2007 worden ingezegend.

Tijdens de vakanties keren de seminaristen terug naar hun thuisparochies. Nauw contact met de parochiepriesters stelt de stafleden in staat om de ontwikkelingen nauwlettend in te volgen.

De studenten moeten zelf de kosten van studie en vervoer betalen. Dat voorkomt volgens Nkafu een "houding van afhankelijkheid".

Kleinseminaries vormen een gedegen intellectuele en spirituele voorbereiding voor potentiële kandidaten voor het priesterschap, het religieuze leven en kerkelijke lekenfuncties.

Bron: ACN