fbpx

Eerste twee bisschoppen gewijd in China na deal met Vaticaan

maandag, 02 september 2019
Nieuws
In China zijn de eerste twee bisschoppen gewijd sinds de overeenkomst tussen de Chinese overheid en het Vaticaan. Onduidelijk is of de benoeming een gevolg is van de overeenkomst of dat de bisschoppen vooraf al benoemd waren.
20190902-Bisschopswijding-Hongwei

Op 26 augustus werd de nieuwe bisschop van Binnen-Mongolië, mgr. Antonio Yao Shun tot bisschop van bisdom Jining/Wulanchabu gewijd. 28 Augustus was mgr. Stefano Xu Hongwei, hulpbisschop van bisdom Hanzhong (Shaanxi) aan de beurt. Bisschop Yao werd gewijd in de kathedraal van Jining, waar hij de in juni 2017 overleden bisschop John Liu Shigong opvolgt. Meer dan 120 priesters en vier bisschoppen waren bij deze Mis aanwezig.

De wijding van mgr. Xu vond plaats in de Sint-Michaelkathedraal van Hanzhong. Hoofd van de Chinese bisschoppenconferentie mgr. Ma Yinglin, bisschop van Kunming, was hoofdcelebrant naast zeven andere bisschoppen. Ma Yinglin is één van de zeven bisschoppen waarvan paus Franciscus de excommunicatie ophief na de overeenkomst tussen China en het Vaticaan.

Overeenkomst China-Vaticaan
Het Vaticaan tekende de voorlopige overeenkomst met China op 22 september 2018. De intentie van de deal is de eenwording van de ondergrondse Kerk, die geheel in gemeenschap met de rooms-katholieke Kerk leeft, met de Chinese Katholieke Vereniging, die gereguleerd wordt door de Chinese overheid. Sinds 1957 bestaat er een scheiding tussen deze twee.

Hoewel de voorwaarden van de overeenkomst geheim werden gehouden, staat het de Chinese overheid gereguleerde Vereniging toe bisschoppen te benoemen. De deal kreeg hierom kritiek te verduren. In tegenstelling tot de Vaticaanse gang van zaken, werd de benoeming niet gepubliceerd door de Vaticaanse persdienst. Het is onduidelijk of paus Franciscus Yao en Xu heeft benoemd voor of na het tekenen van de overeenkomst.

Goedkeuring van de paus
Tijdens de wijdingsmis van mgr. Yao kwam de benoeming ter sprake. In de officiële tekst staat dat de paus “de kandidaat goedkeurt.” In het verleden werden bisschoppen alleen benoemd door de bisschoppenconferentie van de Chinese staatskerk. Sommige priesters zien het goedkeuren van de paus, zo vertelt Asianews, als een teken dat “de overeenkomst werkt.” Andere priesters menen dat de paus zo enkel de functie van “goedkeuren” heeft en niet “benoemen” en dus zich overgeeft aan de Chinese methode van bisschopsbenoemingen.

Daarbij vonden de benoemingen plaats op een zeer Chinese wijze, zoals politieke leiders benoemd worden: in een hotel onder toeziend oog van burgerlijke autoriteiten. Bronnen binnen het Vaticaan melden weer dat mgr. Xu al uitgekozen was door de Heilige Stoel voor zijn officiële benoeming. In ieder geval werd gisteren, 28 augustus, een verklaring uitgegeven door het Vaticaans persbureau, waarin staat dat mgr. Stefano Xu Hongwei “het Pauselijk Mandaat en de wijding ontving, binnen het kader van de Voorlopige Overeenkomst tussen de Heilige Stoel en de Volksrepubliek China, getekend op 22 september 2018.” Ook voor Yao werd op 27 augustus een soortgelijk persbericht uitgevaardigd.

Bronnen: Asianews/CNA/Katholiek Nieuwsblad