Eensgezind heeft Egyptische volk Moslim broeders uit macht gezet

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Christelijke min- derheid in Egypte is gewend gediscri- mineerd te worden en weinig vrijheid te genieten. Maar sinds een paar weken wordt zij, ten onrechte, ook nog eens verantwoordelijk gehouden voor...
ACN-20130823-00255-small

Cairo, 22 augustus 2013 "De Christelijke minderheid in Egypte is gewend gedicrimineerd te worden en weinig vrijheid te genieten. Maar sinds een paar weken wordt zij, ten onrechte, ook nog eens verantwoordelijk gehouden voor de val van de regering van de Moslim broeders. "Wij worden er door de broederschap van beschuldigd president Morsi te hebben verjaagd. Maar we zijn maar een minderheid van 12% van de bevolking, terwijl er voor de betogingen 33 miljoen mensen de straat op gingen", zegt de Spaanse Heilig Hart zuster Expedita Pérez, die in Caïro aan een school is verbonden.

Zo is de vonk van geweld ingeslagen in kerken, parochies, gemeenschappen en zelfs scholen. De radicale fundamentalisten hadden een uitstekend excuus om opnieuw te proberen een einde te maken aan de aanwezigheid van de Christenen in het land die zij als hinderlijk ervaren. Zuster Expedita hoort iedere dag protesten, soms buitengewoon hevige, en zoals alle Christenen in Egypte, is zij bang en ongerust over de toekomst van het land. "De Christelijke gemeenschap is bevreesd, maar zij is eindelijk wakker geschud, zij heeft de ogen geopend, is uit de sacristie te voorschijn gekomen, zich van haar belang bewust geworden en nu willen de Christenen de plaats die hun toekomt, innemen en zich verdedigen tegen de terroristen. Het is waar dat veel kerken in brand zijn gestoken, maar de Christenen zijn ook begonnen zich massaal te mobiliseren om hun kerken te verdedigen. Zij vormen waakdiensten voor dag en nacht; vooral jongeren hebben zich voor hun kerken opgesteld om aanslagen te voorkomen."

Volgens Kerk in Nood trekken deze Christelijke jongeren "van kerk tot kerk, samen met andere broeders in het geloof, Orthodoxen en Protestanten. Eensgezind." De Heilig Hart zuster wijst er nadrukkelijk op dat het Egyptische volk dit keer eensgezind was om de Moslim broeders uit de macht te zetten: "Niet alleen Christenen, maar ook Moslims. Allen zijn de straat op gegaan om op te komen en te strijden voor een rechtvaardige zaak".

Wat de toekomst van de regering betreft, heeft zuster Expedita er vertrouwen in dat de regering niet uitsluitend uit militairen zal bestaan, maar dat zij vertegenwoordigers van alle Egyptenaren een plaats zal bieden. "Tot nu toe lijkt zij de minderheden te ontzien en te beschermen. We moeten afwachten, want de terroristische aanslagen zijn hevig en laten niet af. Egypte is groot en we moet het land samen opbouwen", besluit ze met klem.

Bron en foto: Kerk in Nood