Een waterzuiveringssysteem voor het seminarie in Barrackpore (India)

Project
Succesverhaal in IndiaHet "Seminarie van de Morgenster" - dit is de poëtische naam van het Katholieke seminarie in Barrackpore in West-Bengalen. Het dankt zijn mooie naam natuurlijk aan de Maagd Maria, die soms met deze titel wordt aangeduid.
20120822indiabengal008

Het "Seminarie van de Morgenster" – dit is de poëtische naam van het Katholieke seminarie in Barrackpore in West-Bengalen. Het dankt zijn mooie naam natuurlijk aan de Maagd Maria, die soms met deze titel wordt aangeduid. Hier zijn ongeveer 200 jonge mannen uit dertig verschillende Indiase bisdommen en zes verschillende religieuze congregaties in opleiding tot het priesterschap. Ook al hebben ze heel verschillende etnische achtergronden, ze zijn als één grote familie.

De seminaristen bereiden zich hier ook voor op de vele verschillende uitdagingen waarvoor ze uiteindelijk zullen komen te staan als Katholieke priesters in India. Dit is immers een land van zeer verschillende culturen, religies en talen, die allemaal naast elkaar bestaan. Daarom hebben deze toekomstige priesters niet alleen een stevige theologische en spirituele vorming nodig maar moeten ze ook de menselijke kant leren kennen van de bevolking met de verschillende tradities daarbinnen. Bovenop het Engels en hun eigen moedertaal moeten ze ook andere talen leren die in India worden gesproken, zodat ze kunnen communiceren met en luisteren naar de mensen met wie ze zullen werken en voor wie ze zich zullen inzetten. Een ander onderdeel van hun opleiding is het leren werken met moderne communicatiemiddelen, zodat de Kerk het Goede Nieuws ook op deze manier naar de mensen kan brengen.

Aan de andere kant wordt in het seminarie grote nadruk gelegd op een eenvoudige en bescheiden manier van leven. Ook van belang is een gevoel voor sociale betrokkenheid. Deze jonge mannen gaan wekelijks op bezoek bij een oudere thuis, een lepraverblijf of een ziekenhuis, waar ze leren om Christus in de zieken en eenzamen te dienen, om hen te troosten en om hun leed uit de eerste hand te kennen en erin te delen. Veel van deze toekomstige priesters zullen worden uitgezonden naar afgelegen gebieden in het noorden en noordoosten van India, waar Katholieken van de etnische minderheden reikhalzend uitkijken naar geestelijken. Vooral in deze gebieden zijn de levensomstandigheden erg zwaar, en daarom worden de seminaristen al tijdens hun opleiding aangemoedigd om zich te wennen aan lichamelijke arbeid op het land en binnenshuis. Het seminarie heeft ook zijn eigen landbouwgronden, met rijstvelden, en van de studenten wordt verwacht dat ze het seminariegebouw zelf schoonmaken en onderhouden. De rector, Pr. Franklin Menendez, schreef KiN het volgende: "De seminaristen moeten zelf ondervinden wat het betekent om in armoede, onrechtvaardigheid en analfabetisme te leven, die in deze streek zo veel voorkomen. Het seminarie vormt missiepriesters die Christus naar de lokale gemeenschappen kunnen brengen door zichzelf aan te passen aan de plaatselijke manier van leven en door te leven op een manier die aansluit bij die van de mensen zelf." Maar tegelijkertijd is het voor deze toekomstige Indiase priesters belangrijk om een goed begrip te hebben van andere religies en om een respectvolle en vruchtbare dialoog te kunnen aangaan met de volgelingen en leiders daarvan. Aangezien India tegenwoordig herhaaldelijk uitbarstingen kent van anti-Christelijk geweld en gewelddadige aanvallen op Christenen, kunnen hun inspanningen misschien bevorderlijk zijn voor een vreedzaam samenleven in de maatschappij.

Het seminarie stond echter voor een groot probleem: de kwaliteit van het drinkwater is namelijk erg slecht. Veel van de seminaristen waren ziek door het onzuivere water. Sommigen hadden zelfs last van haaruitval doordat het water niet alleen was vervuild met bacteriën maar ook met schadelijke chemicaliën. Daarom was er dringend behoefte aan een waterzuiveringssysteem voordat de gezondheid van deze priesterkandidaten nog meer in gevaar werd gebracht. Dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs kon KiN een bijdrage leveren van achtduizend euro.

Dit project dat nu is afgerond, is een voorbeeld van ons werk. Mocht u een vergelijkbaar project willen ondersteunen, gelieve dan bij uw schenking onderstaande referentiecode te vermelden. Dankuwel.

Projectcode: 317-02-19