Een voertuig voor de zielzorg in Mansôa (Guinee-Bissau)

Project
-BissauGuinee-Bissau in West-Afrika is iets groter dan België en heeft net 1,5 miljoen inwoners. Ongeveer 90 procent werkt in de landbouw, volgens schattingen is tweederde daarvan analfabeet. Het land is een van de armste van de regio. Typisch voor Guine
20111121Guinea-Bissau004

Guinee-Bissau in West-Afrika is iets groter dan België en heeft net 1,5 miljoen inwoners. Ongeveer 90 procent werkt in de landbouw, volgens schattingen is tweederde daarvan analfabeet. Het land is een van de armste van de regio. Typisch voor Guinee-Bissau is Mansôa, een stad in de regio Oio, 60 kilometer ten Oosten van de hoofdstad Bissau. De stad ligt aan de noordelijke oever van de Rio Mansôa en heeft 6.000 inwoners.

Tot die inwoners behoren ook de katholieken van de parochie Santa Anna. De zielzorger daar is Pater Bernardo Da Cunha Cumbã. Hij behoort tot het Pauselijk Instituut van de Buitenlandse Missies (PIME). De paters van het PIME zijn al sinds 1948 in Guinee-Bissau, en de parochie Santa Anna bestaat sinds 1991. Zij valt onder het bisdom Bissau. Drie procent van de 46.000 inwoners rond Mansôa zijn katholiek, driekwart zijn aanhangers van traditionele Afrikaanse godsdiensten. Een vijfde van de inwoners is moslim. De christenen leven wijdverspreid in talrijke dorpen en ontelbare nederzettingen.

Het grootste probleem voor pater Bernardos zijn de grote afstanden. Omdat hij niet over een auto beschikt, moet hij alles per fiets doen. Zo kan hij echter de veelvoudige taken in de parochie niet uitvoeren, de dagelijkse zielzorg, catechese, het ziekenbezoek, de organisatie van alfabetiseringsprogramma’s en andere taken. Zo nu en dan kan pater Bernardo een auto lenen. Maar om aan de vereisten van een grote parochie te kunnen beantwoorden heeft de pastoor zich in juni 2011 tot de katholieke hulporganisatie "Kerk in Nood" gewend en om hulp bij de aanschaf van een gebruikte terreinwagen verzocht. De bisschop van Bissau ondersteunt dit verzoek. "Kerk in Nood" heeft ondertussen 20.000 euro toegezegd.

Projectcode: 124-01-29

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.