fbpx

Een verwarmingssysteem voor de kerk van Baltriskes (Litouwen)

Project
Litouwen is het enige land van de voormalige Sovjetunie waar de meerderheid van de bevolking katholiek is. Meer dan 80% van de 3,5 miljoen inwoners is katholiek. In de tijd van...
20110606litouwen

Litouwen is het enige land van de voormalige Sovjetunie waar de meerderheid van de bevolking katholiek is. Meer dan 80% van de 3,5 miljoen inwoners is katholiek. In de tijd van het communisme zaten talrijke priesters, religieuzen en leken omwille van hun geloof in gevangenissen en Siberische strafkampen. Velen betaalden met hun leven voor hun trouw aan Christus.

Sinds de politieke omwenteling in Oost-Europa kan de Katholieke Kerk ook in Litouwen weer de Blijde Boodschap vrij verkondigen en haar geloof belijden, hoewel ze ook tegenwoordig voor grote uitdagingen staat. De Litouwse bisschoppen hebben er bijvoorbeeld al vaak op gewezen dat er in de maatschappij nog steeds krachten zijn die proberen de kerk te manipuleren om verschillende nationale, politieke en persoonlijke doelen te bereiken. En zoals in de meeste landen van de "vrije wereld" hebben de vertegenwoordigers van de christelijke waarden en het christelijke mensbeeld ook in Litouwen te maken met een sterke tegenwind.

De Kerk heeft het dus ook tegenwoordig nog niet gemakkelijk. En er is nog veel te doen, want na zoveel decennia met een atheïstisch regime is er veel verwoest, wat nu weer moeizaam moet worden opgebouwd. Weliswaar is Litouwen al in 2004 lid van de Europese Unie geworden, maar dat verandert niets aan de zaak dat de Kerk nog steeds hulp nodig heeft.

In Baltriskes, een dorp in het arme Noordoosten van Litouwen, hebben de Broeders van de gemeenschap Tibériade zich gevestigd. Zij brengen hun leven door in gebed en arbeid, zij werken op het land, zaaien tarwe en bakken elk week zelf hun brood. Aan dit beschouwende leven ontspringen vele apostolische activiteiten en zo geven zij het geloof ook door. Zij ontvangen jeugdgroepen en gezinnen, maar ook individuele personen om een bezinningsweekend of een hele bezinningsweek met hen door te brengen. De broeders helpen hen God te vinden en hun geloof te verdiepen. Ze werken ook samen met scholen en met jeugd- gezins- en catechesecentra van verschillende Litouwse bisdommen. Zij zijn nu bezorgd over het plan om de toegangsweg te asfalteren. Zij willen nl. niet dat er toeristen naar hen toekomen, maar mensen die op zoek zijn naar God.

De houten kerk van Batriskes, die zij hebben kunnen overnemen, heeft een bewogen geschiedenis. Van 1914 tot 1920 werd zij gebouwd op de grond die iemand, wiens zoon kort tevoren in een jachtongeval om het leven was gekomen, aan de kerk had geschonken. De klokken van de kerk kwamen onbeschadigd de oorlog door, omdat men ze op het kerkhof had begraven. In 1945 doorboorde een bom het dak van de kerk, maar explodeerde niet.

Na de lange decennia van het communisme is hier een geestelijk centrum ontstaan. De Broeders van de gemeenschap Tibériade hebben een oude pastorie en een oude school omgebouwd tot een retraitehuis en een gastenverblijf. De broeders hebben de bouwwerkzaamheden grotendeels zelf met de hulp van vrijwilligers uitgevoerd. Zij hebben echter hulp nodig want de kerk kan in de winter niet worden gebruikt, omdat het er dan zo koud is. Wij hebben hun 12.000 euro toegezegd voor een verwarmingssysteem.

Projectcode: 436-01-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.