Een tehuis voor christelijke meisjesscholieren(Pakistan)

Project
In Pakistan is onderwijs nog altijd een groot probleem: Ongeveer 50% van de net 190 miljoen inwoners kan niet lezen en schrijven. Juist in de christelijke gezinnen, die meestal tot de laagste bevolkingsklasse behoren, moeten veel kinderen gaan werken om h
ACN-20131126paki03072

In Pakistan is onderwijs nog altijd een groot probleem: Ongeveer 50% van de net 190 miljoen inwoners kan niet lezen en schrijven. Juist in de christelijke gezinnen, die meestal tot de laagste bevolkingsklasse behoren, moeten veel kinderen gaan werken om hun bitterarme ouders te kunnen helpen. In de staatsscholen worden christelijke kinderen bovendien vaak gediscrimineerd en benadeeld en zij hebben problemen om toegelaten te worden tot hoger onderwijs. Aartsbisschop Joseph Coutts, de voorzitter van de Pakistaanse bisschoppenconferentie, zegt: "Voor schoolvakken waarvoor een bepaald cijfergemiddelde moet worden gehaald, kunnen moslimkinderen door aan het Koranonderwijs deel te nemen extra punten verzamelen en dan worden ze aan de universiteit aangenomen. Christenen hebben die mogelijkheid natuurlijk niet. Een christelijke naam alleen al is voldoende om als kandidaat voor een studie te worden geweigerd. Op school worden christelijke leerlingen vaak door de leraren uitgescholden, onrechtvaardig behandeld of gestimuleerd om zich tot de islam te bekeren."
Het percentage meisjes dat analfabeet is, is extra hoog. In het Westen heeft vooral het geval van het zestienjarige meisje, Malala Yousafzai, de aandacht getrokken, die wegens haar inzet voor onderwijs voor meisjes door de Taliban beschoten werd en die wegens haar engagement voor de Nobelprijs voor de vrede werd genomineerd. Vooral in het Noordwesten van Pakistan werden in de afgelopen jaren door extremisten een paar dozijn scholen verwoest. De aanslagen waren in het bijzonder gericht tegen meisjesscholen.
De Katholieke Kerk runt in Pakistan een groot aantal scholen. Alleen al in het bisdom Faisalabad beheert zij 82 scholen. Het zijn vooral vrouwelijke religieuzen die zich wijden aan het onderwijs voor meisjes. De Zusters van de H. Familie in het Dorp Chak 6/4-L (veel dorpen in Pakistan worden alleen met een nummer aangegeven), hebben al een tehuis voor 45 meisjes die uit afgelegen woestijngebieden komen en die in de regio waar hun familie woont, geen mogelijkheid hebben om naar school te gaan. Als er al scholen zijn, liggen die zo ver weg dat de meisjes grote afstanden te voet moeten afleggen, wat juist voor meisjes in Pakistan uiterst gevaarlijk is. Steeds weer zijn er gevallen van verkrachting en ontvoering van met name christelijke meisjes.
De zusters zouden nu ook graag een tehuis stichten voor scholieren die het onderwijs nã de 10e klas zouden willen voortzetten en een middelbaar eindexamen zouden willen doen. Een groot aantal van deze meisjes is heel begaafd en de zusters zouden hun de kans willen geven om hun school te vervolgen en eindexamen te doen. Sommige van deze jonge meisjes zouden na afloop van hun schoolopleiding graag zuster willen worden. Daarom is de bevordering van hun opleiding ook een investering in de toekomst van de Kerk in Pakistan, waarin de zusters een belangrijke rol spelen, omdat zij zich in een land waar de levenswerelden van mannen en vrouwen meestal streng gescheiden zijn, bijzonder voor vrouwen en kinderen inzetten. Goed opgeleide zusters kunnen voor jonge meisjes en vrouwen een voorbeeld zijn, hen bewust maken van hun eigenwaarde en hun de noodzaak duidelijk maken van een goede opleiding en hun zo een weg in de toekomst wijzen. Wij hebben voor het internaat 6.800 euro beloofd.
Projectcode: 328-07-19
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.