Een pastorie in het centrum van Ghana

Project
Techiman is een jong bisdom in de regio Brong-Ahafo, midden in Ghana. Het werd opgericht in december 2007. De bisschopszetel is gevestigd in de stad met dezelfde naam. Ongeveer 10% van de ongeveer 700.000 inwoners van het gebied is katholiek. ...
20111201Ghana004

Techiman is een jong bisdom in de regio Brong-Ahafo, midden in Ghana. Het werd opgericht in december 2007. De bisschopszetel is gevestigd in de stad met dezelfde naam. Ongeveer 10% van de ongeveer 700.000 inwoners van het gebied is katholiek. Hun levensomstandigheden zijn hard. Zij leven bijna allemaal uitsluitend van de producten die de oogst hun oplevert. Meestal is het nauwelijks voldoende voor hun eigen behoeften. De gelovigen beschikken niet over aanzienlijke financiële middelen. Zij kunnen dus niet veel bijdragen aan de opbouw van het jonge bisdom.

Mgr. Dominic Nyarko Yeboah ziet zich dus geconfronteerd met zeer zware verplichtingen. Enkele van de 19 parochies hebben bijvoorbeeld geen ruimten voor het pastoraat in de parochie noch behuizing voor de priesters. Momenteel wonen de 19 pastoors die in het bissom werken, alleen daar waar een pastorie is en plaats. Om aan deze situatie een einde te maken, moeten nieuwe woningen worden gebouwd, eenvoudige gebouwtjes met een dak van golfplaat. Andere woningen die reparaties nodig hebben, moeten zo snel mogelijk worden gerestaureerd. De bisschop wil dat de pastoors in de parochies wonen zodat zij zo dicht mogelijk bij de mensen zijn.

In Tanoso bijvoorbeeld, een parochie van 2500 gelovigen, moet de pastorie die door een storm is vernield weer worden opgebouwd. De E.H. Paul Ameyaw, pastoor van de parochie, zegt: ‘ Wij moeten het dak repareren. Het huis is sinds enige tijd onbewoonbaar, alleen maar omdat we niet het benodigde geld bij elkaar kunnen krijgen ‘. De totale kosten bedragen 15.000 euro. Pastoor Ameyaw en Mgr. Yeboah hebben de internationale katholieke hulporganisatie ‘ Kerk in Nood ‘ om hulp gevraagd. Om ervoor te zorgen dat het pastoraat in Tanoso kan worden voortgezet, wordt het project gesteund met 6.000 euro.

Projectcode: 121-01-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.