Een pastoraalcentrum in Maalaka

Project
ACN-20160212EBANO36348

Project in Libanon
Steeds meer christenen verlaten het Midden-Oosten. Niet alleen Syrië en Irak worden door deze Exodus getroffen, maar ook Libanon. In dit land, dat tot voor kort nog het enige land in het Nabije Oosten was met een christelijke bevolkingsmeerderheid, vormen de christenen ondertussen een steeds kleiner wordende minderheid.

Welke toekomst heeft de kerk?
De emigratiegolf van christenen uit het Midden-Oosten wordt steeds weer met een tsunami vergeleken. Patriarch Gregorios III, het hoofd van de Melkitische Grieks-katholieke Kerk, schreef in augustus 2015 in een open brief aan de jeugd: „De algemene emigratiegolf van jongeren met name vanuit Syrië, maar ook uit Libanon en Irak, breekt mijn hart, verwondt mij diep en geeft mij de genadeslag. Welke toekomst heeft de Kerk nog, geconfronteerd met zo’n emigratie-tsunami? Wat zal er worden van ons vaderland? Wat zal er gebeuren met onze pastorieën en kerkelijke instellingen “

Zich geworteld voelen
In Libanon probeert de Kerk deze tsunami het hoofd te bieden door de bouw van nieuwe pastorale centra. Want als de mensen zich in hun geloofsgemeenschap geworteld voelen, zijn zij eerder bereid te blijven. Van heel groot belang is daarbij in het bijzonder het werk met kinderen en jongeren.

Offerbereidheid
In Maalaka, dat 7 km van Zahleh ligt, niet ver van de Libanees-Syrische grens, hebben de Melkitische-katholieke gelovigen een nieuwe kerk gebouwd, die aan de Heilige Andreas is gewijd. Tien jaar lang hebben zij met grote offerbereidheid geld verzameld. 650 Libanese gezinnen leven hier, die in doorsnee allemaal twee tot drie kinderen hebben. Daarbij hebben zich de laatste jaren nog 60 uit Syrië gevluchte gezinnen gevoegd. In totaal telt de parochie 3200 leden, en daarvan zijn meer dan de helft kinderen en jongeren.

Uitbreiding pastoraal centrum
In het souterrain onder de kerk moet nu een pastoraalcentrum tot stand komen, waarmee het leven van de gemeenschap nog intensiever wordt en de mensen een plaats hebben, waar zij gezamenlijk hun feesten kunnen vieren en gezamenlijk kunnen treuren. Allerlei feesten en manifestaties zullen daar plaatsvinden: bruiloften, doopfeesten, begrafenisrecepties, catechese, jongerenbijeenkomsten, cursussen en sociale programma’s. De lokalen zijn ook belangrijk voor de opvang van de kinderen van de Syrische vluchtelingen, die geholpen moeten worden zich in de Libanese samenleving te integreren.
Kerk in Nood helpt met 50.000 euro bij de uitbreiding van het pastorale centrum.

Projectcode: 326-01-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood