Een pastoraal centrum voor de migrantenzielzorg in Tel Aviv (Israël)

Project
Enerzijds hebben de landen van het Midden-Oosten momenteel te maken met een Exodus van Arabische christenen. Anderzijds is er toch ook een toestroom van christenen die om economische redenen hun vaderland (bijv. de Filippijnen, India, Afrika, Latijns-Amer
20121205israel014

Enerzijds hebben de landen van het Midden-Oosten momenteel te maken met een Exodus van Arabische christenen. Anderzijds is er toch ook een toestroom van christenen die om economische redenen hun vaderland (bijv. de Filippijnen, India, Afrika, Latijns-Amerika en Oost-Europa) verlaten om werk te zoeken. Israël kan hier als voorbeeld dienen. Ondertussen wonen daar nu ca. 50.000-60.000 katholieke migranten(daarvan alleen al ca. 35.000 Filippino’s). Het is een grote uitdaging om zielzorg voor hen te organiseren, want deze vreemdelingen spreken geen Arabisch zoals de inheemse christenen. Maar ook de zielzorg in het Engels schiet te kort, want de kinderen van de immigranten spreken deels alleen nog Hebreeuws. Het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem heeft de zielzorg voor de Hebreeuwssprekende katholieken en de migrantenzielzorg in Israël toevertrouwd aan het Vicariaat Saint James. De verantwoordelijke pastoor is Pater David Neuhaus. De migrantenzielzorg werd in 2011 opgericht. Het Vicariaat bestaat uit zeven parochies, waarvan vijf Hebreeuwssprekende en twee Russischsprekende. De zielzorg gaat echter verder dan de grenzen van deze parochies, want het Vicariaat bekommert zich ook over de kinderen van de buitenlandse werknemers en over de asielzoekers (vooral Soedanezen en Eritreeërs). Bovendien zijn er nog enkele tientallen christelijke Arabische gezinnen die wegens hun werk in Hebreeuwssprekende steden wonen. Hun kinderen gaan op een Hebreeuwssprekende school en spreken en denken in deze taal.
In het Zuiden van Tel Aviv wordt een centrum met de naam "Our Lady Woman of Valor" opgericht. In Tel Aviv wonen behalve inheemse Arabisch- en Hebreeuwssprekende katholieken ook enkele duizenden katholieke migranten. De twee katholieke kerken in Jaffa, ten zuiden van Tel Aviv zijn ontoereikend om alle katholieken van Tel Aviv te bedienen. De stad Tel Aviv zelf heeft geen gevestigde katholieke bevolking. In 2009 huurde een groep Filippino’s een hal in het Zuiden van de stad. In drie jaar tijd moest de gemeenschap driemaal een andere onderkomen zoeken. Thans worden er ‘s zondags vijf missen opgedragen in een gehuurde bunker. Talloze migranten zitten echter zonder zielzorg en lopen over naar de vele kleine protestante kerken.
Het doel is een centrum op te richten voor Eucharistievieringen, catechese, voorbereiding op de sacramenten, vervolgcursussen en volwassenenonderwijs. Bovendien zouden er mogelijkheden moeten zijn om in samenwerking met andere organisaties hulp aan asielzoekers aan te bieden.
Het centrum moet worden gebouwd in een gebied waar veel openbaar vervoer is. Pastoor Neuhaus heeft contact met de stedelijke autoriteiten, en met name met de burgemeester, die zich bewust is van de behoeften op dit gebied. De autoriteiten staan overigens positief tegenover de activiteiten van de Kerk.
Het gebouw dat moet worden aangeschaft en daarna verbouwd, zou er als volgt uit moeten zien:
Op de begane grond zouden kapellen worden ingericht voor de verschillende taalgroepen. Bovendien zou er plaats zijn voor een vergaderruimte. Op de eerste verdieping moet de woning van de priester komen en de vergaderruimte van de pastorie. Op de tweede verdieping zou plaats moeten zijn voor een kleine zaal en twee klaslokalen. Op de derde verdieping zou een gemeenschap van zusters moeten wonen, die al werkzaam is in de migrantenzielzorg. Verder zou er dan nog plaats over zijn voor multifunctionele ruimtes (medische verzorging, sociaal werk, catechese.). Het centrum is voor de zielzorg een dringende noodzaak. Kerk in Nood zou met 150.000 euro willen helpen.
Projectcode: 321-01-19
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.