Een noviciaatshuis voor een nieuwe zustercongregatie (Nigeria)

Project
Het Apostolische Vicariaat Bomadi ligt in de delta van de rivier de Niger, in het Zuiden van Nigeria. In tegenstelling tot het noordelijke gedeelte van het land, worden de Christenen hier - althans tot op heden - niet door Boko Haram bedreigd. Desalniette
ACN-20140714nigeria11395

Het Apostolische Vicariaat Bomadi ligt in de delta van de rivier de Niger, in het Zuiden van Nigeria. In tegenstelling tot het noordelijke gedeelte van het land, worden de Christenen hier – althans tot op heden – niet door Boko Haram bedreigd. Desalniettemin kampt de Kerk hier met talrijke ernstige problemen. Want in het gebied heerst grote armoede en er is nauwelijks infrastructuur zoals wegen, gezondheidszorg, zuiver drinkwater of elektriciteit.

Eenvoudige bevolking is het slachtoffer
De kindersterfte ligt hoger dan in andere delen van het land. De meeste mensen voorzien min of meer in hun levensonderhoud als vissers of kleine boeren. De eenvoudige bevolking profiteert niet van de opbrengsten van de ruwe-oliewinning. In tegendeel: de olieproductie leidt tot vervuiling van de gewassen, en de mensen zijn daar het slachtoffer van.

Evangelisatie is belangrijk
De katholieke Kerk heeft in het Apostolische Vicariaat 23 parochies, 25 inheemse priesters, 8 missionarissen en ongeveer 50 vrouwelijke religieuzen. Daarbij komen nog eens 600 catechisten. Katholieken maken maar 1% uit van de totale bevolking. De Islam speelt hier geen wezenlijke rol, de meerderheid van de bevolking bestaat vooral uit animisten. Het is dus een gebied waar voor het eerst wordt geëvangeliseerd, waar heel veel mensen nog nooit van Jezus Christus hebben gehoord en open staan voor de Blijde Boodschap van het Evangelie. Maar het werk van de Kerk is niet gemakkelijk, o. a. omdat veel dorpen, door de talrijke rivierarmen in de Nigerdelta, alleen maar via het water te bereiken zijn.
Heel belangrijk is het werk van de vrouwelijke religieuzen, die de kinderen onderwijs geven en de gezinnen terzijde staan. Toch zijn veel zusters, die uit andere delen van het land afkomstig zijn, bang om met de boot naar verafgelegen gebieden te gaan, omdat zij de waterwegen niet kennen en ook niet kunnen zwemmen.

Nieuwe congregatie
Bisschop Egbebo heeft daarom in 2012 de nieuwe Congregatie gesticht "Our Lady Star of the Sea" ("Onze Lieve Vrouw, Sterre der zee"), die specifiek roepingen opneemt en bevordert uit het gebied van het Vicariaat, omdat deze vrouwen wel bekend zijn met de moeilijkheden van het riviergebied en wel naar afgelegen dorpen kunnen gaan, waar de mensen hulp nodig hebben.

Dank U
De nieuwe Congregatie heeft wel roepingen, maar ze heeft geen noviciaatshuis, om de jonge zusters te kunnen opleiden. Momenteel zijn er 11 jonge vrouwen, die zich erop voorbereiden om hun hele leven in dienst te stellen van God en van de mensen in de Nigerdelta. De weldoeners van Kerk in Nood hebben met 90.000 euro geholpen om een noviciaatshuis te bouwen. De zusters zeggen "Dank U wel!"

Projectcode: 141-05-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood