Een nieuwe kerk voor een missieparochie in Kenia

Project
De missieparochie van Sint Charles Lwanga ligt in het apostolisch vicariaat van Isiolo, in noord oost Kenya. In een gebied waar de meerderheid moslim is en de katholieken een minderheid vormen van ongeveer 5 procent.
ACN-20160415ke39398

Project in kenia
De parochie werd er in 2005 opgericht – hetzelfde jaar dat de toenmalige apostolisch vicaris, bisschop Luigi Locati werd vermoord in een periode van grote onrust tussen plaatselijk stammen. Er zijn voortdurend spanningen tussen boeren en veehouders, maar tegelijkertijd heerst er ook een zekere mate van vijandschap en afkeer vanuit de Moslimbevolking tegenover de Christenen.

Een levendige parochie
De parochie van St. Charles Lwanga is desondanks een levendige parochie. Iedere zondag komen meer dan 700 katholieke gelovigen naar de Heilige Mis en de meesten van hen zijn kinderen of jonge mensen. Het aantal mensen dat graag gedoopt wil worden groeit jaar na jaar. De priesters van de parochie hebben creatieve manieren gevonden om het geloof over te dragen en te doen wortelen in de harten van de mensen. Er is bijvoorbeeld iedere zondag een wedstrijd om wie de bijbelverhalen het best kan navertellen. Iedere week, van vrijdag tot zondag worden er sessies voor godsdienstonderwijs georganiseerd en workshops om sommige culturele gebruiken, gewoonten en vooroordelen aan te duiden als schadelijk voor de ontwikkeling van de bevolking en die in tegenstelling zijn met de Evangelische boodschap van Jezus Christus.

Sterk staan in geloof
Doordeweeks bezoeken de priesters de families, waar die zich ook mogen bevinden, onderweg met hun kudde. Het is belangrijk voor deze katholieken hun geloof goed te kennen en er sterk in te staan, want als religieuze minderheid ondervinden zij heel wat weerstand en vijandigheid. Hier nog bovenop hebben sommige Moslims al geprobeerd om Christenen van hun geloof weg te trekken door het aanbieden van materiële gaven. Zij beloven bijvoorbeeld een kameel aan ieder die het Christelijke geloof afzweert.

Dynamische buitenpost
De parochie heeft vier buitenposten en één daarvan, Sint Peter in Cheselesi, ontwikkelt zich zó dynamisch dat besloten werd om er een zelfstandige parochie van te maken. Het ligt in een buurtschap, waar voormalige nomaden zich nu gevestigd hebben, omdat daar een waterbron is.

Harambees
Het is nu al een hele tijd een hartewens van de plaatselijke bevolking om hier een eigen kerk te kunnen bouwen. Zij organiseerden al Harambees –grote fondsenwervingsacties– maar zijn er niet in geslaagd een redelijk bedrag bij elkaar te krijgen. Gegeven het feit dat 90 procent van de mensen, in dit door droogte geteisterde gebied, straatarm is en van minder dan een dollar per dag moet leven, is dit natuurlijk niet verwonderlijk.

Grote vreugde
Maar nu, dankzij de gulle gaven van de Kerk in Nood weldoeners, was het mogelijk om hun wens te vervullen. De nieuwe kerk is door de bisschop ingezegend, een gebeurtenis gekenmerkt door grote vreugde en feestelijkheden. Uw hulp bestond om te beginnen uit 30.000 euro en werd nog eens aangevuld met 20.000 euro om het werk af te kunnen maken. Het is vanzelfsprekend, dat de parochianen van Sint Peter in Chechelesi bijzonder blij zijn een eigen kerk te hebben, waar zij God op waardige wijzen kunnen dienen.

Projectcode: 130-01-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk te maken.
Foto: Kerk in Nood