Een nieuwe kerk voor de parochie Bau Sen

Project
Bau Sen behoort tot het bisdom Vinh, kort bij de vroegere grens tussen Noord- en Zuid-Vietnam. Er wonen ongeveer 1500 katholieken, die vooral van de landbouw leven. Het leven is er niet gemakkelijk en bovendien maken zij zich zorgen om de staat van hun ke
ACN-20150527-25147Bau Sen behoort tot het bisdom Vinh, kort bij de vroegere grens tussen Noord- en Zuid-Vietnam. Er wonen ongeveer 1500 katholieken, die vooral van de landbouw leven. Het leven is er niet gemakkelijk en bovendien maken zij zich zorgen om de staat van hun kerk. De kerk werd in 1912 gebouwd en wordt weggevreten door termieten.

De kerk staat op instorten. Bij verschillende gelegenheden werd de kerk al eens provisorisch gerepareerd maar de kerk is in sowieso al te klein voor het grote aantal gelovigen dat de zondagsmis wil bijwonen. Kortgeleden kreeg de parochie eindelijk toestemming om een nieuwe kerk te bouwen. Gesteund door de bisschop heeft de parochiepriester, pater Jean Nguyen Van Huu zich tot Kerk in Nood gericht voor hulp.

Kerk in Nood heeft hem € 13.000 toegezegd. Helpt u mee?