Een nieuwe Kerk Sint-Petrusparochie Litouwen

Project
Litouwen is het enige land van de voormalige Sovjet-Unie dat een meerderheid aan katholieken telt. Van de 3,5 miljoen inwoners is meer dan 80% katholiek. Tijdens het communistische tijdperk eindigden vele priesters, religieuzen en lekengelovigen omwille v
20091128litouwen


Vervolgd vanwege geloof in Jezus Christus

Litouwen is het enige land van de voormalige Sovjet-Unie dat een meerderheid aan katholieken telt. Van de 3,5 miljoen inwoners is meer dan 80% katholiek. Tijdens het communistische tijdperk eindigden vele priesters, religieuzen en lekengelovigen omwille van hun geloof in de gevangenis of in werkkampen. Velen betaalden hun geloof in Jezus Christus zelfs met de dood.

IJzige wind van materialisme

Ongeveer 20 jaar geleden keerde het tij in Oost-Europa en kon de Blijde Boodschap in Litouwen opnieuw vrij verkondigd worden. Toch staat de Kerk in het land nog voor vele uitdagingen. Volgens de bisschoppen van Litouwen zijn er in het land krachten aan het werk, die de Kerk willen gebruiken voor hun eigen nationale, politieke en persoonlijke doeleinden. En zoals in de rest van de "vrije wereld" waait de ijzige wind van materialisme in het gezicht van zij die de verkondiging van christelijke waarden en een christelijk wereldbeeld nastreven.

De bisschoppen schreven enige tijd geleden een herderlijke brief over de programma’s van de politieke partijen in het land: "Ze zeggen niets over de rechten van de Kerk en de gelovigen. Ze vertellen evenmin iets over menselijke opvoeding en er staat niets in over de verdediging van de moraliteit en het fatsoen. Er wordt met geen woord gerept over de verdediging van het menselijk leven, de steun en de zorg voor het gezinsleven. Je vindt er geen jota in over de christelijke waarden. In enkele partijprogramma’s gaat het wel om materiële welvaart. Maar echt welzijn is slechts mogelijk wanneer je ook de geestelijke en ethische waarden respecteert."

Heropbouw van de Kerk

De Kerk in Litouwen beleeft -net als elders- moeilijke tijden. En na decennia van atheïstisch bewind, waarin veel werd vernietigd, moet er nog veel heropgebouwd worden. Hoewel Litouwen sinds 2004 lid geworden is van de Europese Unie, heeft de Kerk in het land onze hulp broodnodig. Het oude en als tijdelijk dienstdoend houten kerkje van de landelijke gemeente Patilciai, dat in 1920 werd gebouwd, is al die tijd nooit hersteld. Het houtwerk is zo aangetast en vermolmd dat er niets anders opzat dan het af te breken.

Met kleine bijdragen en hard werken, slaagden de parochianen van Patilciai erin een bescheiden nieuwe kerk te bouwen. Maar nu zijn de fondsen op en parochiepriester Jouzas Peciukonis moest zich tot Kerk in Nood richten om hulp. De parochie leeft en telt 530 regelmatige kerkgangers. Daarnaast volgen 140 kinderen catechese. Er werken twee priesters, die zich onvermoeibaar inzetten voor het parochiewerk, het vieren van de Eucharistie, het toedienen van de sacramenten, het bezoeken van zieken en het begraven van de doden,.

De pastoor schrijft ons: "We zijn heel dankbaar dat we dankzij het goede werk van de metselaars en de financiële steun van vele goede mensen al zo ver geraakt zijn", en hij voegt eraan toe: "We wachten in gebed en vol van hoop op een positief antwoord." We zien geen reden om hem en zijn parochianen nog langer te laten wachten en beloofden daarom € 40.000 om de kerk af te bouwen. Kerk in Nood bedankt alvast iedereen die bereid is om deze hardwerkende priester en zijn levendige parochie een handje toe te steken.

Projectcode: 436-01-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.