Een nieuw kerk voor een nieuw stadje

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Katholieken in Egypte hebben de hun aangeboden kans aangegrepen om een kerk te bouwen in hun land waar het normaal gesproken 30 jaar duurt voor men daartoe permissie krijgt. Zelfs president Mubarak moet daarvoor tekenen. Bij het presenteren van...
egypt-tours-cairo-tours-200-x-128

Katholieken in Egypte hebben de hun aangeboden kans aangegrepen om een kerk te bouwen in hun land waar het normaal gesproken 30 jaar duurt voor men daartoe permissie krijgt. Zelfs president Mubarak moet daarvoor tekenen.

Bij het presenteren van de plannen legde bisschop Antonios Aziz Mina van Guizeh uit waarom de toestemming voor de kerk er dit keer zo snel kwam. Het gebouw was het eerste met de structuur die men ook in de huizen wil toepassen in de snel groeiende stad De Zesde Oktober nabij Caïro.

In een interview met Kerk in Nood benadrukte bisschop Mina dat de plannen nog in de kinderschoenen staan. Maar anderzijds lijkt het er volgens de bisschop op dat er snel werk gemaakt zal worden met de bouwplannen omdat de Egyptische autoriteiten een uitzondering maken voor kerken met een structuur die ook in overige gebouwen in de nieuwe stad toegepast wordt. De regering heeft ook 300 vierkante meter grond ter beschikking gesteld waar de kerk en een school gebouwd gaan worden.

Verwijzend naar de stroom jonge mensen die zich willen vestigen in en rond de stad Zesde Oktober, zei mgr. Mina: "Onze mensen hebben een sterk geloof en ze hebben verschillende keren herhaald dat ze een kerk willen." Hij is ervan overtuigd dat het gemakkelijk zal zijn de kerk te bouwen. "De regering volgt de lijn dat er in elke nieuwe stad een kerk moet zijn." De bisschop zal bij Kerk in Nood een formeel verzoek indienen voor een bijdrage in de bouwkosten die op € 300.000 geraamd worden. Voor een gedetailleerde kostenraming wacht hij eerst een rapport af van de bouwtechnici dat binnenkort opgeleverd zal worden.

Mgr. Mina zal zich ook tot Kerk in Nood richten voor steun bij het bouwen van twee pastorale centrums , een voor een parochie in Guizeh en een ander in een buurdorp. De hulporganisatie heeft het bisdom ook geholpen bij het oprichten van een kleuterschool, sociale en pastorale centra en medische hulpposten. De bisschop dankte de organisatie voor haar hulp, die zich ook uitstrekt tot het jaarlijkse zomerkamp voor de leerlingen die tijdens deze vakantie christelijke opvoeding krijgen.

Het bisdom heeft vijf seminaries, wat een groot aantal is voor dit in 2003 opgerichte diocees met minder dan 6000 katholieken. Kerk in Nood heeft Guizeh van het begin af aan gesteund. Het bisdom is onderdeel van de Koptische katholieke Kerk, die in Egypte 250.000 aanhangers heeft. De Koptisch orthodoxe kerk telt 10 miljoen gelovigen. (Bron: ACN)