fbpx

Een multifunctionele ruimte voor de parochianen van Itang (Ethiopië)

Project
In de regio van Gambela, in het uiterste westen van Ethiopië leven 85 verschillende etnische groepen. Het gebied grenst aan Zuid-Soedan en heeft in het verleden herhaaldelijk ernstig geleden onder de gevolgen van de burgeroorlog in het buurland. Rebellen
20120301Ethiopia010

In de regio van Gambela, in het uiterste westen van Ethiopië leven 85 verschillende etnische groepen. Het gebied grenst aan Zuid-Soedan en heeft in het verleden herhaaldelijk ernstig geleden onder de gevolgen van de burgeroorlog in het buurland. Rebellen van de SPLA trokken zich vaak terug in het grensgebied aan Ethiopische zijde.

Een ander probleem ontstond sinds er in de jaren ’80 een toestroom was van Ethiopiërs uit andere delen van het land. Deze nieuwkomers worden omschreven als "hooglanders", en doorgaans hebben zij het financieel beter dan de rest van de bevolking. Dat leidt soms tot conflicten. De Katholieke Kerk ziet het als een belangrijke opdracht om te trachten de bevolkingsgroepen met hun verschillende talen, tradities en etnische achtergronden met elkaar te verzoenen en nader tot elkaar te brengen en hen aan te moedigen in vertrouwen en harmonie samen te leven.

Het apostolische vicariaat van Gambela omvat een gebied van iets minder dan 50.000 km². Ruw geschat is ongeveer 3,4% van de bevolking van ongeveer 580.000 mensen katholiek. 70% van de bevolking is in naam protestant, terwijl 16,8% Ethiopisch orthodox is en bijna 5% is moslim. Hoewel zovelen zichzelf protestant noemen, weten de meesten van hen helemaal niets over Jezus Christus en in feite praktiseren zij de traditionele stamreligies.

Tot nu toe heeft de Katholieke Kerk 10 parochies gesticht in dit gebied en er werken acht priesters in het apostolisch vicariaat. Een van deze parochies ligt in de stad Itang. De parochiepriester Desaleng Doelaso heeft echt zijn handen vol. Hij is de eerste inheemse priester hier, in een parochie die pas 12 jaar geleden is gesticht. Tot in 2011 werd de parochie bediend door buitenlandse missionarissen. De parochie bedient ook vier externe locaties buiten de stad, waar ook voor de gelovigen moet worden gezorgd.

Momenteel bereiden 123 volwassenen in de parochie zich voor op het doopsel. Zij zijn tussen de 18 en de 80 jaar oud. Zij komen regelmatig samen om onderwijs te krijgen over de Blijde Boodschap van Jezus Christus. Daarnaast zijn er ook 224 kinderen die binnenkort het sacrament van het Doopsel zullen ontvangen.

De externe locaties hebben praktisch geen infrastructuur. Bijzonder slecht is de situatie in het dorp Poll. Dit gebied wordt regelmatig overstroomd als de rivier de Baro in het regenseizoen buiten zijn oevers treedt. Wanneer dit gebeurt is het dorp maximaal 4 maanden volledig afgesloten van de buitenwereld. De mensen kunnen dan niet eens naar de dorpen in de buurt komen. In plaats daarvan moet de priester naar hen toe komen in een motorboot.

De Kerk wil nu een multifunctionele ruimte bouwen in het dorp Poll, zodat de katholieke gelovigen kunnen samenkomen om de H. Mis te vieren, te bidden, catechismuslessen te volgen en aan andere gemeenschapsactiviteiten deel te nemen. Traditiegetrouw worden de huizen in deze streek gebouwd van hout en modder, omdat dat de goedkoopste beschikbare bouwmaterialen zijn. Maar dat soort gebouwen dreigt meestal al in te storten na een paar jaar, ten gevolge van overstromingen, termieten en zware regenval. Om dat te voorkomen is het plan opgevat om een multifunctionele ruimte te bouwen met solide en duurzame materialen.

Pastoor Doelaso heeft zich voor hulp tot "Kerk in Nood" gewend en wij hebben hem 25.000 euro beloofd. Projectcode: 118-01-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.