Een missionaris bedankt voor een boot (Brazilië)

Project
Pater Peter Shekelton kreeg zijn roeping toen hij in 1991 in London in de kathedraal van Westminster Pater Werenfried van Straaten, de stichter van Kerk in Nood, hoorde preken. Intussen werkt hij als missionaris in het Amazonegebied in Brazilië.
ACN-20131021Brazilie01948

Pater Peter Shekelton kreeg zijn roeping toen hij in 1991 in London in de kathedraal van Westminster Pater Werenfried van Straaten, de stichter van Kerk in Nood, hoorde preken. Intussen werkt hij als missionaris in het Amazonegebied in Brazilië.

Sinds januari 2012 werkt Pater Peter in de parochie van Barcelos. De parochie strekt zich uit over een reusachtig groot gebied. Toch zijn grote oppervlakten ervan niet bewoond. De meeste van de 25.000 inwoners leven in de stad Barcelos zelf, maar er liggen aan de Rio Negro en zijn 10 zijrivieren 45 nederzettingen, die heel moeilijk bereikbaar zijn, en je hebt drie tot vier dagen nodig om die met de boot te bereiken. De mensen die daar leven, zijn eigenlijk katholiek, maar sekten zijn in dit gebied zeer actief en troggelen de gelovigen af. Daarom is het belangrijk dat ook de verst verwijderde dorpen regelmatig door een priester worden bezocht. Onze weldoeners hebben Pater Shekelton daarom met 39.500 euro geholpen voor de aankoop van een boot.

"Ik begon mijn werk met een oude boot van de parochie, die zeer primitief was en hard aan renovatie toe was. Men raadde mij aan geen geld uit te geven voor reparaties, maar een nieuwe boot te kopen. Maar hoe? De parochie is heel arm en kon zich de aanschaf van een nieuwe boot absoluut niet permitteren." Pater Shekelton moest dus met de oude kapotte boot op weg naar de verafgelegen nederzettingen aan de rivieren. Na enige tijd kon hij wel een buitenboordmotor aanschaffen. "Er zijn daar veel stroomversnellingen, gevaarlijke stromingen, verborgen rotsen en zandbanken, die steeds weer op een andere plek liggen, en ook veel scherpe bochten. Bovendien sta je bloot aan heftige stormen en een verzengende zon, afgezien van het gevaar, want het water zit vol krokodillen, piranha’s en slangen. ‘s Nachts moet je de hangmat ophangen en buiten slapen. Dan word je weer de prooi van muggen die malaria en andere infectieziekten overdragen. Vorig jaar kreeg ik malaria."

"Ik kom vaak gelukkig van deze reizen in de wildernis terug, omdat ik dat gedaan heb waarvan ik geloof dat het mijn plicht is. Maar ik ben ook bedroefd over de goddeloosheid van veel mensen. Sinds er ook op de meest afgelegen plekken van het oerwoud satellietschotels zijn doorgedrongen, lijken veel mensen door anti-waarden zoals het hedonisme, individualisme, consumentisme en relativisme, die typisch zijn voor deze tijd, te worden beïnvloed. Zij worden beroofd van hun religiositeit en waarde en worden ertoe gebracht, te verlangen naar een leven dat met de werkelijkheid niets te maken heeft. Dat leidt ertoe dat veel mensen zich niet meer om God bekommeren, en veel kapellen zijn verlaten of bevinden zich minstens in een slechte staat. Er is veel alcoholmisbruik en seksuele promiscuïteit. Toch geloof ik er heilig in dat dit mijn Missie is en dat de Kerk daar in de toekomst nog steeds aanwezig moet zijn. "Verkondig het woord, dring te pas en te onpas aan" (2 Tim 4,2). Deze Kerk, dat zijn voor het ogenblik alleen ik en mijn boot van Kerk in Nood.

Projectcode: 212-04-29

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.