Eén met noodlijdende inheemse Argentijnen

Project
Voor nog geen €40 per maand kunnen zusters de inheemse bevolking helpen in een van de armste bisdommen van Argentinië. De mensen zit gevangen in een wereld waarin hun traditionele levensstijl steeds lastiger wordt door de groei van de agrarische industrie
ACN-20170607-55726

Het bisdom ‘San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña’ is bijna twee keer zo groot als Nederland en wordt gekenmerkt door de inheemse stammen die er van oudsher wonen. Hun voorvaderen waren nomaden en ze leven nog steeds op primitieve wijze. Een groot probleem doet zich momenteel voor nu de agrarische industrie hun territorium inperkt door het kappen van oerwouden en het inrichten van plantages. Hierdoor raken de stammen hun traditionele levensstijl kwijt, mede doordat ook kleinere boeren hun vee laten grazen op hun terrein.

Zusters bieden hulp
De enige die deze inheemse stammen echt bijstaat is de Katholieke Kerk. Met behulp van 28 zusters van verschillende congregaties zorgen ze voor deze mensen door langs te gaan en hulp te bieden waar nodig. De zusters bezoeken families in dorpen, zorgen voor de zieken en ouderen en bidden samen met de mensen om zo te laten zien dat zij ook kinderen van God zijn. Ook helpen de zusters als er dringende en urgente hulp is, maar zorgen er ook voor dat er wat licht schijnt in de duisternis bij deze arme bewoners die het langste in dit gebied wonen.

De zusters vragen uw hulp, zodat ze dit goede werk kunnen voortzetten ten behoeve van de getroffenen. Helpt u mee? Doneer dan via deze website of maak uw gift over onder vermelding van “209-05-39.”